Podpisane umowy na dofinansowanie

Lublin

Reklamy

W grudniu 2010 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie zostały podpisane umowy w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr I/2010 przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania.

7 grudnia 2010 roku podpisana została pierwsza umowa w Urzędzie Marszałkowskim w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr I/2010 przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w ramach Działania 4.1./413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty” przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Dąbrowa.

Tytuł projektu: Utworzenie miejsca wypoczynkowo – rekreacyjnego dla mieszkańców i gości miejscowości Dąbrowa – „Przystanek Dąbrowa”, kwota dofinansowania 21023,76 zł.

14 grudnia 2010 roku podpisane zostały umowy w Urzędzie Marszałkowskim w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr I/2010 przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w ramach Działania 4.1./413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty” przez:

Wnioskodawca: Kółko Rolnicze w Nowosiółkach
Tytuł projektu: „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – miejscem rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowosiółki
Kwota dofinansowania: 23557,52 zł.
Tytuł projektu: Utworzenie zespołu folklorystyczno-obrzędowego – integracja międzypokoleniowa
Kwota dofinansowania: 13574,40 zł.

Wnioskodawca: Gmina Dołhobyczów
Tytuł projektu: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego, poprzez remont wiejskiej remizo-świetlicy w Chłopiatynie
Kwota dofinansowania: 18391,00 zł

15 grudnia 2010 roku podpisana została umowa w Urzędzie Marszałkowskim w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr I/2010 przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w ramach Działania 4.1./413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty” przez:

Wnioskodawca: Gmina Hrubieszów
Tytuł projektu: Rekonstrukcja bitwy pod Stefankowicami
Kwota dofinansowania: 11060,00 zł.

16 grudnia 2010 roku podpisane zostały umowy w Urzędzie Marszałkowskim w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr I/2010 przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w ramach Działania 4.1./413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty” przez:

Wnioskodawca: Gmina Mircze
Tytuł projektu: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Górka Zabłocie z przeznaczeniem na cele kulturalne
Kwota dofinansowania: 24990,00 zł.

Tytuł projektu: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Smoligów z przeznaczeniem na cele kulturalne
Kwota dofinansowania: 24990,00 zł.

Tytuł projektu: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Modryń Kolonia z przeznaczeniem na cele kulturalne
Kwota dofinansowania: 24990,00 zł

28 grudnia 2010 roku podpisana została umowa w Urzędzie Marszałkowskim w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr I/2010 przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w ramach Działania 4.1./413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty” przez:

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Obrowiec
Tytuł projektu: Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy
Kwota dofinansowania: 21663,00 zł

30 grudnia 2010 roku podpisana została umowa w Urzędzie Marszałkowskim w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr I/2010 przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w ramach Działania 4.1./413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty” przez:

Wnioskodawca: Kółko Rolnicze w Husynnem
Tytuł projektu: „Husynne-wieś sielska anielska” miejscem rekreacji i wypoczynku z placem zabaw dla dzieci altanką i paleniskiem na ognisko z rusztem do grillowania
Kwota dofinansowania: 21420,70 zł

***

Źródło:
www.lgdhrubieszow.pl