Podstrefa ekonomiczna Horodło

Strzyżów

Reklamy

Rozporządzeniem Rady Ministrów została utworzona podstrefa ekonomiczna Horodło wchodząca w skład tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

W skład podstrefy wchodzą cztery działki będące własnością Skarbu Państwa, pozostające w użytkowaniu wieczystym Cukrowni Strzyżów oraz Sudzuker Polska Nieruchomości SP. z o.o., położone w obrębie nr 98 Strzyżów i oznaczone numerami 161, 59/5, 148/11 oraz 148/10 o łącznej powierzchni 5,2712 ha.

Inwestowanie na terenie podstrefa ekonomicznej Horodło umożliwia otrzymanie pomocy publicznej m.in. w formie ulg podatkowych.

***

Info:
UG Horodło