Podsumowanie działalności SG w 2010 roku

W Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej dokonano podsumowania działalności w 2010 r. Podczas odprawy, która odbyła się w Placówce SG w Hrubieszowie, Komendant Główny SG mianował na stopień młodszego chorążego SG ośmiu funkcjonariuszy SG.

Reklamy

W odprawie rocznej uczestniczyli: Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Jacek Bajger, Dyrektor Zarządu Operacyjno-Śledczego KGSG płk SG Paweł Lubiewski oraz Dyrektor Zarządu Granicznego KGSG ppłk SG Piotr Patla.

Reklamy

W minionym roku funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału SG odprawili w przejściach granicznych ponad 9 mln osób i 4,5 mln środków transportu co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 14 procent. Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 265 pojazdów pochodzących z przestępstw o wartości ponad 9,7 mln zł, co stanowi wzrost do analogicznego okresu 2009 roku o 85 procent. Nadbużański Oddział SG w ubiegłym roku odnotował też ponad 48 procentowy wzrost zatrzymanych towarów akcyzowych pochodzących z przemytu o wartości prawie 29 mln zł.

Miniony rok to również modernizacja infrastruktury Nadbużańskiego Oddziału SG służącej ochronie granicy.

***

Źródło:
Straż Graniczna