Podsumowanie Programu Integracji Społecznej w Gminie Hrubieszów

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

Podsumowanie Programu Integracji Społecznej realizowanego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Hrubieszów odbyło się 30 listopada 2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach.

Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach od 1 lipca do 30 listopada 2008 r., w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej, prowadził usługi dla międzypokoleniowych grup społecznych.

Podczas podsumowania swoje zdolności zaprezentowali: recytatorzy, grupa grająca na fletach oraz zespoły: taneczny i śpiewaczy. Swoje umiejętności pokazały także wspaniałe krasnoludki z klubu przedszkolaka, prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Promocji Wsi Kułakowice Trzecie, działającego przy Zespole Szkół Publicznych w Moniatyczach. Natomiast na wystawie można było zobaczyć prace plastyczne, malarskie i rzeźbiarskie.

W ciągu pięciu miesięcy trwania projektu zostały zrealizowane międzypokoleniowe warsztaty: muzyczne w Metelinie, plastyczne i malarskie w Brodzicy oraz rzeźbiarskie w Jankach. Warsztaty recytatorskie odbywały się w Czerniczynie i Stefankowicach. W ramach realizacji projektu powstał międzypokoleniowy zespół taneczny w Husynnem i międzypokoleniowy zespół śpiewaczy w Kułakowicach Pierwszych.

Odbyły się również trzy międzypokoleniowe spotkania integracyjne: „Biesiada Błotna” w Gródku, „W Gockiej Krainie” w Masłomęczu i „Święto Chleba” w Stefankowicach oraz wyjazd studyjny do wioski tematycznej w Bałtowie.
Ogółem w projekcie udział wzięło około 2000 osób, odbyło się 218 godzin zajęć, zorganizowano konkurs recytatorski, powstały wystawy prac plastycznych a dodatkowe zatrudnienie znalazło 7 osób. Koszt realizacji pięciu miesięcy projektu wyniósł 57 000 złotych.

Podczas trwania Programu Integracji Społecznej, realizowanego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Hrubieszów, powstała świetlica socjoterapeutyczna w Mienianach prowadzona przez Stowarzyszenie Nieobojętni oraz klub przedszkolaka w Cichobórzu prowadzony przez Szkołę Podstawową w Mienianach.

info i foto
UG Hrubieszów

zobacz zdjęcia >>