Podsumowanie wakacji i akcji ZTU w Gminie Hrubieszów

W dniu 26 września 2008 r. w Zespole Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach odbyło się uroczyste zakończenie wakacji w Gminie Hrubieszów.

Reklamy

Jednocześnie dokonano podsumowania siódmej edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, skierowanej do szkól podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Gmina Hrubieszów uczestniczyła w kampanii po raz trzeci. Honorowy patronat sprawowany był przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki, Polski Komitet Olimpijski oraz Komendę Główną Policji. Organizatorami przedsięwzięcia w skali kraju były: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych i Fundacja „Trzeźwy Umył”. Natomiast na terenie gminy: Wójt Gminy Hrubieszów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, gimnazja i szkoły podstawowe z terenu gminy, organizacje pozarządowe, przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z/s. Wołajowicach oraz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s. w Świerszczowie.

Na terenie Gminy Hrubieszów akcja została połączona z wypoczynkiem wakacyjnym i przebiegała pod hasłem „Lato 2008 – Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W pierwszym jej etapie, trwającym od maja do lipca, podczas zajęć lekcyjnych i świetlicowych realizowano założenia kampanii. W etapie tym wzięło udział 10 szkół i 10 świetlic wiejskich. Dzieci przesłały do Fundacji „Trzeźwy Umysł” w Poznaniu swoje prace bądź rozwiązania konkursów realizowanych pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Wśród laureatów z terenu Gminy Hrubieszów znaleźli się:
– Daniel Wolanin z ZSP w Moniatyczach;
– Wioletta Magdziak z ZSP w Moniatyczach;
– Monika Kutyła z GG w Moniatyczach;
– Kamil Harasiuk z SP w ślipcze
oraz
– wychowankowie świetlicy wiejskiej w Metelinie;
– wychowankowie świetlicy wiejskiej w Jankach.

Drugi etap kampanii realizowany był od lipca do sierpnia i polegał na zorganizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci. Do tego etapu przystąpiło łącznie 954 dzieci z 21 miejscowości.

Podczas zakończenia wakacji w Moniatyczach ogłoszono również wyniki konkursu na nagrodę Wójta Gminy Hrubieszów za najatrakcyjniej przeprowadzony wypoczynek wakacyjny. Komisja konkursowa przyznała nagrody następującym miejscowościom:
I miejsce – Husynne;
II miejsce – Ślipcze;
III miejsce – Kobło.

Ponadto komisja przyznała dwa wyróżnienia: miejscowości Kułakowice Trzecie oraz miejscowości Świerszczów.

Organizatorzy akcji na terenie gminy przyznali również Certyfikaty, będące wyróżnieniem za pomoc udzieloną organizatorom i koordynatorom. Otrzymały je wszystkie instytucje, organizacje oraz sponsorzy zaangażowani we wspieranie realizacji kampanii.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki