Pokontrolne zalecenia dla gminu Hrubieszów: Częstszy wywóz śmieci niesegregowanych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska skontrolował sprawę wywozu śmieci w gminie Hrubieszów. Kontrolerzy stwierdzili, że choć od strony formalno-prawnej wszystko jest w porządku, niemniej jednak zalecono, by samorząd umożliwił mieszkańcom częstszy wywóz śmieci niesegregowanych.

Reklamy

Stało się tak ponieważ kontrolerzy przekonali się, że nie wszyscy mieszkańcy gminy mają gdzie składować odpady. Kobieta, która zawiadomiła WIOŚ o tej sprawie, sama trzymała worki ze śmieciami w pomieszczeniu z zimowymi przetworami.
– Wójt obiecał, że sytuacja powinna się poprawić -mówi kierownik zamojskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Małgorzata Skwarek


Więcej…

Pokontrolne zalecenia dla gminu Hrubieszów: Częstszy wywóz śmieci niesegregowanych » Audio


źródło: moje.radio.lublin.pl