Półkolonie w gminie Hrubieszów

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje, że w miejscowościach Stefankowice, Czerniczyn i Husynne(gmina Hrubieszów) zakończyły się półkolonie organizowane w ramach akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

***

Reklamy

Stefankowice
22.06.2009 – 26.06.2009 r.

Wypoczynek letni w Szkole Podstawowej w Stefankowicach prowadzony był w dniach 22-26.06.2009 r. Na wypoczynek zgłosiło się 54 uczniów. Była to grupa dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 14 lat. Prawie wszyscy uczestnicy to uczniowie uczęszczający do naszej szkoły. Kadrę pedagogiczną stanowili nauczyciele (Małgorzata Marzec, Joanna Antoniak, Jolanta Bagińska, Maria Zając, Sławomir Perkman, Beata Gałan, Anita Baranowska, Elżbieta Mazurek), opiekę medyczną zapewnili: lekarz (Artur Romaniszyn) i pielęgniarka (Teresa Lesiuk) z miejscowego Ośrodka Zdrowia. Kierownikiem wypoczynku była Dyrektor Szkoły Marzenna Litwiniuk-Mizerska, funkcję koordynatora pełniła Celina Malec. Kadrę wspomagali rodzice – wolontariusze (Marzenna Żuraw, Agnieszka Antosiewicz, Janina Mróz, Teresa Sobolewska, Bożena Budzicka, Małgorzata Pawluk, Anna Repeć, Barbara Berlicka, Monika Bajer). Uczniowie mieli zapewnione drugie śniadanie i napoje chłodzące.

Szczegółowy plan zajęć przedstawia się następująco:

Poniedziałek – 22.06.2009 r.
Zgodnie z zaleceniem Kuratorium Oświaty w Lublinie zostały omówione zagrożenia związane z wystąpieniem przypadków zakażenia wirusem grypy typu A /H1N1 u ludzi. Przypomniano podstawowe zasady higieny i sposobów postępowania w przypadkach przeziębień.

Następnie odbyła się pogadanka dla dzieci o przyczynach i skutkach uzależnień. Zaproszeni przez nas pracownicy Klubu Abstynenckiego „Lumen” w Hrubieszowie przedstawili problematykę uzależnień takich jak: komputer i Internet, alkoholizm, nikotynizm, narkomania, bulimia, anoreksja, środki anaboliczne itp. Prelegenci zwracali uwagę na działanie środków powodujących uzależnienie, przestrzegali przed ich zażywaniem oraz zachęcali do zdrowego stylu życia.

Kolejnym punktem dnia był pokaz pracy na kołowrotku. Zaproszona Pani Eliza Litwiniuk w ramach spotkania pod hasłem „moja miejscowość dawniej i dziś” zaprezentowała uczniom pracę na kołowrotku oraz wyroby pochodzące z konopi lub lnu tkane dawnym sposobem. Chętni mieli okazję spróbować swoich sił, co okazało się nie takie proste. Pokaz spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci. Pani Eliza mówiła także o formach wypoczynku dzieci i zabawach w dawnych czasach.

Po pokazie odbyły się gry i zabawy ruchowe, gdzie uczniowie mogli zaprezentować swoją zręczność: „hula hop”, gra w piłkę nożną, rzut piłeczką na odległość. Następnym wydarzeniem była prezentacja udzielania I pomocy. Pielęgniarka Pani Teresa Lesiuk uczyła jak opatrywać rany, oparzenia, postępować w przypadkach złamań, omdleniach, stłuczeniach. Uczniowie wykazali się dużą znajomością tematu, chętnie wykonywali zalecenia pielęgniarki, młodsze zaś uczyły się właściwego postępowania w przypadku skaleczeń lub innych urazów.
Na zakończenie dnia odbyła się dyskoteka. Opiekę zapewnili: Beata Gałan, Anita Baranowska, Celina Malec, Janina Mróz, Anna Repeć, Teresa Sobolewska, Marzenna Żuraw.

Wtorek – 23.06.2009 r.
We wtorek grupa starsza, głównie uczniowie kl. IV-VI wraz z opiekunami udali się na całodniową wycieczkę. Trasa: Zamość – Szczebrzeszyn – Zwierzyniec. Przewodnikiem był instruktor GOK-u Pan Jacek Fuchs. Uczniowie poznawali historię i zabytki Zamościa. Mieli możliwość pobytu w katedrze, na rynku i w jego pobliskich uliczkach. Ze względu na prowadzone remonty zwiedzanie było trochę ograniczone. Następnie udaliśmy się do Szczebrzeszyna. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Kirkutu czyli cmentarza żydowskiego. Tu uczniowie dowiedzieli się co to znaczy macewa, rozpoznawali po symbolach na płytach pochowane osoby, następnym punktem zwiedzania był pobyt w synagodze – żydowskim domu modlitwy (dzisiejszym Domu Kultury). Po wyjściu z budynku pojechaliśmy przed pomnik Chrząszcza.

Kolejnym punktem na trasie wycieczki był Zwierzyniec, tutaj zwiedziliśmy: Kościółek na wodzie, stawy „Echo”, park i pomnik szarańczy. Pełni wrażeń i ubogaceni nową wiedzą o naszym regionie wróciliśmy do Stefankowic.

Młodsza grupa pozostała w szkole. Opiekunowie zorganizowali wycieczkę do parku podworskiego, gry i zabawy sportowe, prace plastyczne oraz obejrzeli film dla dzieci.
Opiekę zapewnili : Anna Świętanowska-Grabska, Celina Malec, Maria Zając, Beata Gałan, Anita Baranowska, Marzenna Żuraw, Teresa Sobolewska, Agnieszka Antosiewicz.

Środa – 24.06.2009 r.
Z powodu deszczowej pogody wyjazd rowerami do Maziarni nie odbył się. Niemożliwe było też zwiedzanie ścieżki przyrodniczej. Zajęcia odbyły się w szkole.

O osobliwościach przyrodniczych Strzeleckiego Parku Krajobrazowego mówiła Pani Justyna Waszyńska – Tor. Następnie odbył się „Quiz” dotyczący fauny i flory – każdy uczestnik otrzymał nagrodę ufundowaną przez Nadleśnictwo Strzelce.

Kolejny punkt dnia to prelekcja Księdza Proboszcza Jerzego Sopla na temat troski o zdrowie jako warunku wypełnienia V przykazania dekalogu. Kapłan zwrócił uwagę dzieci na cały wachlarz zagrożeń jakie niesie współczesność. Zachęcał do dokonywania dobrych i właściwych wyborów, odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i drugiego człowieka.
Po prelekcji był czas na gry i zabawy sportowe. Dzień zakończyło wspólne ognisko integracyjne.

Opiekę zapewnili: Sławomir Perkman, Elżbieta Mazurek, Jolanta Bagińska, Celina Malec, Marzenna Żuraw, Teresa Sobolewska, Anna Repeć.

Czwartek – 24.06.2009 r.
Na ten dzień zaplanowany został wyjazd do Zamościa. Grupa starsza wraz z opiekunami udali się na basen, gdzie mieli możliwość kontaktu z wodą, pobyt w jacuzzi i na zjeżdżalni. Pobyt na krytej pływalni był niewątpliwą atrakcją, szczególnie dla uczniów będących pierwszy raz. Młodsza grupa zwiedziła zamojskie ZOO. Dzieci zostały poinformowane o zachowaniu na terenie ZOO, obserwowały zachowanie zwierząt, wymieniały uwagi na temat ich wyglądu i życia w naturalnych warunkach. Wykazały się dużą wiedzą przyrodniczą. Szczególny zachwyt budziły oczywiście małpki. Większość dzieci była w ZOO pierwszy raz. Miały możliwość zakupu pamiątek. Po zaplanowanych działaniach nastąpił powrót do szkoły.
Opiekę zapewnili: Sławomir Perkman, Małgorzata Marzec, Joanna Antoniak, Celina Malec, Elżbieta Mazurek, Anna Świętanowska-Grabska, Marzenna Żuraw, Bożena Budzicka, Barbara Berlicka, Monika Bajer.

Piątek – 26.06.2009 r.
Ostatni dzień wypoczynku rozpoczął się pogadanką na temat bezpieczeństwa w gospodarstwie domowym i jego obejściu. Pracownica KRUS-u zaprezentowała dzieciom film na temat niebezpieczeństw, na jakie są narażone dzieci w kontaktach ze zwierzętami i maszynami rolniczymi, urządzeniami elektrycznymi. Zachęcała do bezpiecznego zachowania i nienarażania zdrowia i życia.

Temat bezpieczeństwa w domu, na ulicy podjął pracownik Państwowej Zawodowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie – kpt. Piotr Bartko. Dzieci obejrzały film o zagrożeniach miejscowych – zalanie, podtopienie, huragan i pożar oraz o sposobach zabezpieczeń w razie potrzeb.

Po wygłoszonych prelekcjach odbyły się gry i zabawy sportowe:
1)Kręcenie kołem „hula hop”
2)Przeskoki przez skakankę
3)Rzuty do celu piłeczką pingpongową
4)Rzut piłką koszową do celu i wiele innych

Osoby chętne wykonywały plastyczne prace konkursowe, których wiodącym hasłem było „Zachowaj trzeźwy umysł”. Następnie odbyło się podsumowanie wypoczynku, ogłoszenie wyników zawodów sportowych i konkursów plastycznych, wręczenie nagród i powrót do domu. W podsumowaniu wypoczynku uczestniczyli wszyscy nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni przedstawiciele Urzędu Gminy i GOPS-u w Hrubieszowie. Opiekę zapewnili nauczyciele i rodzice.

Wypoczynek letni finansowo lub rzeczowo sponsorowali: Firma ROL-MAG, Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Parafia Moniatycze, Sołtys Wsi Stefankowice, Nadleśnictwo Strzelce, GOK, KRUS, GOPS i Urząd Gminy w Hrubieszowie, Dorota Skorupska, Marzenna Żuraw, Monika Bajer, Teresa Lesiuk.

***

Czerniczyn
22, 23.06.2009 – 25, 26.06. 2009 r.

Pierwszy dzień przebiegał pod hasłem ,,Bezpieczeństwo na co dzień’’. Po przedstawieniu porządku dnia rozpoczęły się gry i zabawy na świeżym powietrzu : rozgrywki w dwa ognie i zabawy z przyborami. O godzinie 10:00 został przeprowadzony konkurs plastyczny z uwzględnieniem tematu dnia. O godzinie 10:30 odbyło się spotkanie z przedstawicielem KRUS, który przeprowadził pogadankę na temat zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w gospodarstwie rolniczym. Następnie rozstrzygnięto konkurs plastyczny. Najlepsi wykonawcy prac zostali nagrodzeni przez KRUS . Po wspólnym posiłku dzieci uczestniczyły w zabawach rytmicznych przy muzyce. O 12:45 dokonano podsumowania dnia. Opiekunami w tym dniu były: Małgorzata Bogucka, Anna Jasińska i Grażyna Jakulewicz.

Drugi dzień pod hasłem ,,Sport to zdrowie” rozpoczęliśmy od apelu porządkowego, na którym uczniowie zostali zapoznani z programem dnia. Następnie uczniowie wzięli udział w różnorodnych konkurencjach sportowych między innymi rzut piłką lekarską, wyścigi kapsli, skok w dal z miejsca, sprawnościowo – zwinnościowy tor przeszkód oraz gra w dwa ognie.

Po wysiłku uczniowie udali się na posiłek. Kolejnym punktem programu był konkurs plastyczny na najciekawsze logo i hasło promujące „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Uczniowie podzieleni na grupy przystąpili do twórczej działalności, która po godzinie przyniosła zaskakujące efekty.

Na zakończenie podsumowano drugi dzień wypoczynku i wręczono drobne upominki za udział w konkurencjach sportowych i konkursie plastycznym. Opiekunami w tym dniu byli: Łukasz Wańczycki , Ewa Tatysiak i Marlena Daruk.

W trzecim dniu letniego wypoczynku została przeprowadzona przez panie: Annę Pokrywkę i Dorotę Maciąg pogadanka na temat: „Pierwsza pomoc”, która miała na celu uświadomić dzieciom jak należy zachować się w przypadku zagrożenia ludzkiego życia. Uczniowie zostali poinformowani o sposobach niesienia pierwszej pomocy oraz o kolejności powiadamiania służb ratowniczych. Był też pokaz udzielania pierwszej pomocy. Później przeprowadzono konkurs plastyczny „Ratujemy i uczymy się ratować”. Wykonane prace zaprezentowano na wystawie.

Pod koniec dnia uczniowie wzięli udział w zabawach i grach planszowych. Opiekunami w tym dniu były: Alina Pokrywka i Dorota Maciąg.

Czwarty dzień kolonii letnich upłynął pod hasłem: „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii”. Po przedstawieniu porządku dnia około godziny 9:10 wszyscy uczestnicy wypoczynku wzięli udział w grach i zabawach zorganizowanych na zewnątrz szkoły. Młodzi zmagali się z rywalami „w dwa ognie” , a starsi rozegrali mecz piłki nożnej, chłopcy-na dziewczęta. Na godzinę 10:00 zaplanowano pogadankę na temat szkodliwości zażywania alkoholu i narkotyków. Poza prelekcją opiekunów pani Barbary Frykowskiej i pani Grażyny Dyniec, swą naukę do dzieci skierował również przedstawiciel policji. W związku z tematem dnia, po pogadance, ogłoszono konkurs plastyczny na ulotkę bądź plakat z podziałem na młodszą i starszą grupę wiekową. Trud włożony w pracę konkursowe pobudził apetyt. Przygotowano więc poczęstunek dla wszystkich uczniów. Po nabraniu siły i odpoczynku po zmaganiach uczestnicy kolonii spędzili miło czas na grze w szachy, warcaby lub grach planszowych. Koło godziny 12:30 nadszedł czas na rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród oraz wykonanie wystawki najlepszych prac. Czas nieuchronnie dobiegł końca, więc po podsumowaniu całego dnia i pożegnaniu, uczniowie rozeszli się do domów.

Na ostatni dzień kolonii zaplanowano wycieczkę dla chętnych uczestników kolonii. Wybrano trasą do Zamościa. Autokar wraz z 35 uczniami: 4 opiekunami (Grażyną Dyniec, Ewą Leszczyńską, Marlena Walicką, Barbarą Frykowską) wyruszył spod szkoły o godzinie 9:00. Pierwszym celem naszej wyprawy było zoo. Niektóre dzieci były tu po raz pierwszy, były zachwycone okazami zwierząt, których nigdy wcześniej nie widziały.

Atrakcją były również lody oraz przejażdżki kosmicznymi pojazdami. Po prawie dwugodzinnym pochodzie alejami wśród zwierząt przyjechaliśmy na starówkę, aby posilić się w pizzerii. Posilenie i wypoczęci wyszliśmy obejrzeć kolegiatę zamojską, pomnik papieża Jana Pawła II oraz ratusz i przyległe budowle. Około godziny 14:00 udaliśmy się w powrotną drogę pod szkołę w Czerniczynie.

Uatrakcyjnieniem podróży były wesołe i żwawe śpiewy wszystkich dzieci. Parę minut po 15:00 zmęczeni. Zadowoleni wróciliśmy na miejsce.

***

Husynne
22.06.2009 – 30.06.2009 r.

Pierwszy dzień pod nazwą „W poszukiwaniu przygód” spędziliśmy na wycieczce Zamość – Zwierzyniec. Hasło przewodnie to „Aktywnie, pożytecznie i zdrowo” .

W Zwierzyńcu zwiedzaliśmy kościół na wysepce pod wezwaniem św. Jana Nepomucena z połowy XVIII wieku, obejrzeliśmy dzwonnicę drewnianą przy kościele i pomnik szarańczy. Następnie udaliśmy się do Zamościa i tam zatrzymaliśmy się przy Ratuszu – głównym budynku na Starym Mieście. Po wysłuchaniu krótkiej historii dzieci obejrzały budynek i pospacerowały po rynku. Potem obejrzeliśmy pomnik Jana Zamojskiego – założyciela miasta. Pojechaliśmy również do „Biedronki”. Dzieci uczyły się zachowania w sklepie samoobsługowym.

Drugi dzień pod nazwą „Poznajemy świat Indian” przebiegał pod hasłem „Aktywnie spędzam wolny czas”. Uczestnicy poznali obrzędy i tradycje Indian, podzielili się na plemiona, wybierali imiona i malowali swoje totemy. W tym dniu dużo czasu poświęciliśmy na zajęcia sportowe. Były to: sprawnościowy tor przeszkód, gra drużynowa „Lacrosse” ( odpowiednik hokeja na trawie), indiańska lotka, indiańskie biegi, rzut piłką do celu, wyścigi węży. Nauczyliśmy się również okrzyku, który towarzyszył nam przez cały turnus:
INDIANIE – LUD ZDROWY
INDIANIE – LUD PRAWY
INDIANIE – LUD SKORY DO ZABAWY

Odwiedzili nas także policjanci, którzy przeprowadzili pogadankę o bezpieczeństwie w czasie wakacji i rozdali ulotki dzieciom.

Trzeci dzień przebiegał pod nazwą „Budujemy indiańską wioskę”, a hasłem przewodnim promującym akcję letnią było: „Nie piję, nie palę, świetnie się bawię”. Dzień był bardzo aktywny i wzbudził wiele emocji. Poszczególne plemiona budowały swoje namioty TIPI i je ozdabiały. W ten sposób powstawała piękna wioska. W drugiej części rozmawialiśmy o szkodliwości alkoholu, palenia papierosów i sięgania po narkotyki, a następnie przygotowaliśmy nietypowy plakat, ale jakże ciekawy i pracochłonny. Był on długi na 12 m, a namalowany na asfalcie przy naszej szkole. Mieszkańcy przechodzący tą drogą mogli przeczytać hasła typu: „Nie pij wódki, nie pij wina, bo rzuci Cię dziewczyna”, „Nie pijemy, nie palimy z tego powodu bardzo się cieszymy”, które dawały wiele do myślenia.

W czwartym dniu pod nazwą „Zdobywamy sprawności” towarzyszyło nam hasło „Oddychamy czystym powietrzem, bezpiecznie i aktywnie spędzamy wolny czas”. Dzień rozpoczęliśmy pogadanką na temat szkodliwości palenia papierosów oraz bezpieczeństwa w czasie różnych zabaw. Następnie nie lada wyzwaniem było malowanie indiańskich makijaży. Towarzyszyły przy tym emocje i dobry humor. Pozostałą część dnia spędziliśmy na zdobywaniu różnych sprawności np. orientacja w terenie, zręczna ręka, celne oko i nauce pląsów typu:
Indianinem jestem ja, każdy mnie w plemieniu zna
na ramieniu noszę łuk, siły w sobie mam za dwóch
tipi moim jest mieszkaniem, bardzo dobre jem śniadanie
choć czerwoną skórę mam, zawsze sobie radę dam.

Piąty i ostatni dzień nazwaliśmy „Dobrze się bawimy” a hasło promujące profilaktykę uzależnień to: „Super zabawa bez dopingu” W tym dniu poznawaliśmy sposoby przygotowywania potraw przez Indian i zorganizowaliśmy konkurs na piosenkę plemienia. Następnie wszyscy bawiliśmy się przy ognisku. Nie zabrakło zabaw, tańców i indiańskiej muzyki. Wszystko to działo się pod czujnym okiem opiekunów tj.:
1. Marzanna Adamczuk
2. Anna Myśliwiec
3. Magdalena Orzechowska
4. Anna Lisiczyńska
5. Beata Edelman
6. Małgorzata Dąbrowska
7. Barbara Myśliwiec
8. Agnieszka Łaszkiewicz – Chrastina
9. Jadwiga Futa

info
UG Hrubieszów

Hrubieszow LubieHrubie 2009