Polska Noc Kabaretowa w Zamościu: Paranienormalni, Kabaret Moralnego Niepokoju i inni

Polski Komitet Pomocy Społecznej 21 marca 2014 roku organizuje w hali OSIR w Zamościu imprezę pod hasłem „Nie jesteś sam – pomóż”. W czterogodzinnym programie będzie Polska Noc Kabaretowa, z udziałem czołowych kabaretów: „Paranienormalni”, „Moralnego Niepokoju” i innych.

Reklamy

Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na realizację zadań statutowych naszego stowarzyszenia i szczepienia dziewcząt przeciw rakowi szyjki macicy.

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej niesie pomoc najbiedniejszym rodzinom, w tym wielodzietnym. Pomocą żywnościową objęliśmy, w powiatach: hrubieszowskim, tomaszowskim i zamojskim, ok. 12000 osób w tym ok. 5000 dzieci. Wśród naszych podopiecznych rozdysponowaliśmy w ostatnich 10 latach ok. 6 000 ton polskiej żywności. Wspieramy finasowo rodziny dotknięte chorobami nowotworowymi i losowymi zdarzeniami.

Od 2012 roku wspieramy finansowo, organizowaną przez Zamojski Klub Rotariański i samorządy gminne, akcję szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy. Wspólnie z Rotarianami z Zamościa i Przedsiębiorcami z powiatów: zamojskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego udało się w I etapie zaszczepić 115 dziewcząt w gminach Krasnobród i Skierbieszów. Od listopada 2013 roku uczestniczymy także w finansowaniu II etapu programu szczepień przeciw wirusowi HPV dla 250 dziewcząt, głównie z terenu gminy Zamość. Koszty tego projektu wyniosą około 90 tys. złotych. W następnych latach planowane jest rozszerzenie akcji szczepień na powiaty: tomaszowski i hrubieszowski.