Polskie firmy najczęściej wysyłają pracowników do Niemiec

Niemcy, Francja i Belgia to kraje, do których najczęściej delegują swoich pracowników polskie firmy. Tak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Reklamy

 

Delegowanie polega na tym, że polskie przedsiębiorstwo wysyła pracownika do pracy za granicą, aby zrealizować umowę z zagranicznym kontrahentem. W tym czasie pracownik może nadal być ubezpieczony w Polsce, co dla pracodawcy oznacza zwykle oszczędności na składkach. Fakt dalszego ubezpieczenia w Polsce potwierdza zaświadczenie A1, wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Delegowanie dotyczy osób, które przemieszczają się zawodowo na obszarze państw Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu lub Szwajcarii.


Dokąd delegują polskie firmy?

W ubiegłym roku ZUS wydał w sumie ponad 600 tys. zaświadczeń A1. Ponad połowa z nich dotyczyła pracy w Niemczech (51,3%). Mniejszą popularnością cieszyły się Francja (11,6%), Belgia (7,6%), Holandia (6,4%) i Szwecja (5,6%).

W samym województwie lubelskim liczba wydanych A1 w ostatnich latach systematycznie rosła, w ubiegłym roku zaświadczenie otrzymało już 24 tys. osób. 18,7 tys. takich dokumentów wydał Oddział ZUS w Lublinie, a 5,3 tys. – Oddział ZUS w Biłgoraju.


Wysyłają do pracy w UE także cudzoziemców

Polskie przedsiębiorstwa wysyłają do pracy za granicą głównie Polaków. Ale w pewnych okolicznościach mogą również delegować obywateli tzw. państw trzecich (czyli państw spoza UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii). W tej grupie delegowanych zaświadczenia A1 od polskiego ZUS najczęściej otrzymywali w ubiegłym roku obywatele Ukrainy (23 tys.), Białorusi (3 tys.) i Rosji (200).

Firmy z naszego regionu chętnie zatrudniają pracowników z Ukrainy i Białorusi, żeby zrealizować zagraniczne kontrakty. Potwierdza to liczba zaświadczeń A1 wydanych przez Oddział ZUS w Lublinie obywatelom państw trzecich – w ubiegłym roku ponad 1,4 tys. Pod tym względem lubelski oddział zajmował trzecie miejsce w kraju, zaraz po I Oddziale w Poznaniu i Oddziale w Zielonej Górze (wydały po 2 tys. zaświadczeń). Najwięcej dokumentów A1 otrzymali z Oddziału ZUS w Lublinie obywatele Ukrainy (53%), ale liczna była również grupa delegowanych Białorusinów (46%). To charakterystyczne dla regionu lubelskiego z uwagi na bliskość granicy z tymi państwami.

Wniosek o zaświadczenie A1 można złożyć w placówkach ZUS (osobiście lub pocztą) lub przez internet na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

 

(ikonografika: ZUS)