Polskie firmy najczęściej wysyłają pracowników do Niemiec

Niemcy, Francja i Belgia to kraje, do których najczęściej delegują swoich pracowników polskie firmy. Tak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Reklamy

 

Delegowanie polega na tym, że polskie przedsiębiorstwo wysyła pracownika do pracy za granicą, aby zrealizować umowę z zagranicznym kontrahentem. W tym czasie pracownik może nadal być ubezpieczony w Polsce, co dla pracodawcy oznacza zwykle oszczędności na składkach. Fakt dalszego ubezpieczenia w Polsce potwierdza zaświadczenie A1, wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Delegowanie dotyczy osób, które przemieszczają się zawodowo na obszarze państw Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu lub Szwajcarii.


Dokąd delegują polskie firmy?

Reklamy

W ubiegłym roku ZUS wydał w sumie ponad 600 tys. zaświadczeń A1. Ponad połowa z nich dotyczyła pracy w Niemczech (51,3%). Mniejszą popularnością cieszyły się Francja (11,6%), Belgia (7,6%), Holandia (6,4%) i Szwecja (5,6%).

W samym województwie lubelskim liczba wydanych A1 w ostatnich latach systematycznie rosła, w ubiegłym roku zaświadczenie otrzymało już 24 tys. osób. 18,7 tys. takich dokumentów wydał Oddział ZUS w Lublinie, a 5,3 tys. – Oddział ZUS w Biłgoraju.


Wysyłają do pracy w UE także cudzoziemców

Polskie przedsiębiorstwa wysyłają do pracy za granicą głównie Polaków. Ale w pewnych okolicznościach mogą również delegować obywateli tzw. państw trzecich (czyli państw spoza UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii). W tej grupie delegowanych zaświadczenia A1 od polskiego ZUS najczęściej otrzymywali w ubiegłym roku obywatele Ukrainy (23 tys.), Białorusi (3 tys.) i Rosji (200).

Firmy z naszego regionu chętnie zatrudniają pracowników z Ukrainy i Białorusi, żeby zrealizować zagraniczne kontrakty. Potwierdza to liczba zaświadczeń A1 wydanych przez Oddział ZUS w Lublinie obywatelom państw trzecich – w ubiegłym roku ponad 1,4 tys. Pod tym względem lubelski oddział zajmował trzecie miejsce w kraju, zaraz po I Oddziale w Poznaniu i Oddziale w Zielonej Górze (wydały po 2 tys. zaświadczeń). Najwięcej dokumentów A1 otrzymali z Oddziału ZUS w Lublinie obywatele Ukrainy (53%), ale liczna była również grupa delegowanych Białorusinów (46%). To charakterystyczne dla regionu lubelskiego z uwagi na bliskość granicy z tymi państwami.

Wniosek o zaświadczenie A1 można złożyć w placówkach ZUS (osobiście lub pocztą) lub przez internet na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

 

(ikonografika: ZUS)