Porozumienia o współpracy

HrubieszówZamość

Reklamy

W dniu 6 kwietnia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej
w Zamościu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pana Krzysztofa Babisza, Lubelskiego Kuratora Oświaty, oraz członków Prezydium Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Zamościu.

Przedmiotem konferencji była prezentacja porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Kuratorium Oświaty w Lublinie i ŚZŻAK Okręg Zamość.

Reklamy

Pan Kurator Babisz poinformował, że na mocy zawartego porozumienia rozpoczęła się współpraca Kuratorium i ŚZŻAK Okręg Zamość w zakresie upowszechniania w szkołach i placówkach podlegających kuratorium na Zamojszczyźnie wiedzy historycznej na temat dziejów Polski i losów obywateli w latach 1939-1989 oraz w zakresie upowszechniania tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej. Kurator Krzysztof Babisz poinformował także, że nawiązana współpraca jest efektem inicjatywy weteranów z ŚZŻAK, reprezentowanych przez Posła Zawiślaka, Prezesa Zarządu Okręgu. Podkreślił, że zawarte porozumienie znacznie poszerza możliwości edukacji patriotycznej i historycznej dzieci i młodzieży, dla której bezpośredni kontakt i możliwość rozmowy z uczestnikami walk o niepodległość Polski w czasach okupacji niemieckiej i sowieckiej będzie najskuteczniejszą i najatrakcyjniejszą formą nauki. Kurator podkreślił, że jego podstawowym zadaniem będzie wspomaganie działania w zakresie organizowania dla uczniów i nauczycieli prelekcji, sesji historycznych i spotkań z udziałem żołnierzy AK na temat polskiego czynu zbrojnego w okresie okupacji. Ponadto Lubelski Kurator Oświaty, we współpracy z ŚZŻAK Okręg Zamość, będzie udzielał pomocy w zakładaniu na terenie szkół na Zamojszczyźnie Klubów Historycznych im. Armii Krajowej

W drugiej części konferencji Poseł Zawiślak podziękował Kuratorowi Babiszowi za przychylność i pozytywne ustosunkowanie się do wniosku ŚZŻAK. Stwierdził, że podpisanie porozumienia jest ostatnią szansą na skorzystanie z ogromnego potencjału edukacyjnego, jakim jest niewątpliwie świadectwo żyjących żołnierzy Armii Krajowej i WiN, uczestników walk o niepodległość Ojczyzny. Czas mija nieubłaganie, a szeregi ŚZŻAK topnieją z miesiąca na miesiąc, dlatego tym bardziej należy się spieszyć i skorzystać z wiedzy tych, którzy jeszcze pozostali. Poseł Zawiślak wyraził przekonanie, że współpraca z Kuratorium pozwoli na upowszechnienie wiedzy o etosie Polskiego Państwa Podziemnego i jego siły zbrojnej, jaką była Armia Krajowa, oraz spowoduje zintensyfikowanie łączności międzypokoleniowej i przyczyni się do ożywienia idei patriotycznych, leżących u podstaw działalności ŚZŻAK. Dzięki temu kolejne pokolenia młodych Polaków będą wchodzić w dorosłe życie świadomi ogromnej spuścizny pozostawionej przez pokolenie żołnierzy niepodległości. Poseł Zawiślak wyraził również nadzieję, że podpisane porozumienie i realizowane na jego podstawie działania spowodują w konsekwencji zasilenie szeregów ŚZŻAK przez przedstawicieli młodego pokolenia, nauczycieli i młodzież szkolną, pragnących kultywować niepodległościowe tradycje Armii Krajowej.

W oparciu o podpisane porozumienie w najbliższej przyszłości w szkołach Zamojszczyzny zostaną powołane zespoły robocze składające się z przedstawicieli kuratorium i ŚZŻAK Okręg Zamość, które będą ukierunkowywały i koordynowały wspólne działania. Jednym z pierwszych zadań tych zespołów będzie zorganizowanie w tym roku konkursu wiedzy historycznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w wieku do 18 lat, pod roboczym tytułem „Młodzież o Armii Krajowej na Zamojszczyźnie”.

Z poważaniem

(-) Krzysztof Babisz
Lubelski Kurator Oświaty

(-) Sławomir Zawiślak
Prezes Światowego
Związku Żołnierzy
Armii Krajowej
Okręg Zamość

Hrubieszow LubieHrubie 2009