Poseł dzieciom

Poseł Mariusza Grad przekazał dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łabuniach pieniądze uzyskane z licytacji złotego Gryfina.

Reklamy

W czwartek 17 lipca br. w Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łabuniach odbyło spotkanie z udziałem Posła Mariusza Grada, Henryka Mateja Starosty Zamojskiego, Danuty Chruściel Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Barbary Kowal Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

W trakcie spotkania Poseł Mariusz Grad wręczył Barbarze Kowal dyrektorowi placówki, symboliczny czek potwierdzający przekazanie na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, kwoty 2550 zł uzyskanych z licytacji złotego Gryfina.

Reklamy

Pani dyrektor w imieniu podopiecznych serdecznie podziękowała posłowi i wręczyła mu kosz papierowych kwiatów wykonanych przez dzieci przebywające w łabuńskiej placówce. Podziękowania w imieniu Zarządu Powiatu Zamojskiego przekazał posłowi Henryk Matej
Starosta Zamojski. Podczas spotkania dyrektor Barbara Kowal scharakteryzowała zadania i rolę placówki, omówiła bieżące działania i plany na przyszłość oraz przedstawiła dramatyczne losy niektórych z 30 podopiecznych. Pani dyrektor zadeklarowała jednocześnie, że o przeznaczeniu pieniędzy przekazanych przez posła zadecyduje po wakacjach, wspólnie z wychowawcami. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w czasie, którego poseł przekazał słodycze dla jej małych podopiecznych.

Poseł Mariusz Grad otrzymał złotego Gryfina z certyfikatem nr 1 od Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze” w z Tomaszowa Lubelskiego za zaangażowanie w utworzenie i wspieranie LOT „ Roztocze”. Wystawiony na aukcji internetowej Gryfin osiągnął cenę 2550 zł, a jego nabywcą został pochodzący z Tomaszowa Lub. mieszkaniec Florydy Władysław Chmielewski.