6 grudnia 2023

Poseł Zawiślak: Każdy ma konstytucyjne prawo, by kultywować jasełka

14 stycznia 2014r. poseł Sławomir Zawiślak otrzymał odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na interpelację w sprawie możliwości swobodnego kultywowania w szkołach publicznych tradycji chrześcijańskich i narodowych, skierowaną dnia 13 grudnia 2013r. do Minister Edukacji Narodowej Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

Reklamy

W odpowiedzi czytamy m.in.: […] „ Przepisy art. 53 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej zapewniają każdemu wolność religii, która obejmuje m.in. wolność wyznania oraz uzewnętrzniania, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie.

W świetle przywołanej wyżej interpretacji Trybunału Konstytucyjnego, nie znajduje uzasadnienia odwoływanie się do omawianych przepisów Konstytucji jako argumentów przemawiających za eliminowaniem treści religijnych w działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły[…]”

Reklamy

Poseł zdecydował się interweniować w tej sprawie z uwagi na pojawiające się w Lublinie w okresie przedświątecznym przypadki wywierania pośredniej presji przez dziennikarzy, inspirowanych najprawdopodobniej, przez Fundację Wolność od Religii, mającej na celu zaniechanie organizacji w szkołach przez uczniów tradycyjnych jasełek bożonarodzeniowych.

– Z treści odpowiedzi można wysnuć oczywisty wniosek (wydaje się, iż niestety nie dla wszystkich uczestników życia społecznego) – stwierdza poseł Sławomir Zawiślak, – że każdy ma konstytucyjnie zagwarantowane prawo, w tym także dyrektorzy placówek edukacyjnych, do organizowania uroczystości, które swoim charakterem, treścią będą nawiązywały do m.in. tradycyjnie obchodzonych w naszym kraju m.in. świąt Bożego Narodzenia czy Świąt Wielkanocnych.