Posiedzenie Rady LGD

W dniu 8 listopada 2010 r. w biurze Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro LGD” odbyło się posiedzenie Rady stowarzyszenia, którego celem była ocena i wybór zarejestrowanych w ramach ogłoszonego konkursu wniosków.

Reklamy

Procedura dotyczyła oceny i wyboru zarejestrowanych wniosków w ramach ogłoszonego konkursu na nabór nr II/2010 wniosków w 2010 r. w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z dnia 13.09.2010r., a objęte zostaną wnioski złożone w ramach działań:
1) Małe projekty,
2) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
3) Odnowa i rozwój wsi.