Posłowie i Marszałek w Mirczu

HrubieszówMircze

Reklamy

W ramach cyklu „Tak! POlskiej wsi” 13 grudnia 2009 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu odbyło się spotkanie robocze, w którym udział wzięli: Poseł na Sejm RP Janusz Palikot, Poseł na Sejm RP Grzegorz Raniewicz oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk.

***

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli:

– Dyrektor Dep. Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Edmund Bożeński

– Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Renata Siwiec

– Z-ca Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Mróz

– Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego w Lublinie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Franciszek Piętak

– Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Robert Jakubiec

Na początku spotkania Wójt Gminy Mircze Lech Szopiński przedstawił gościom krótką historię gminy. Wspomniał o staraniach dążących do budowy przejścia granicznego Kryłów – Nowowołyńsk, przebudowy dróg gminnych i powiatowych do przyszłych przejść w Kryłowie i Dołhobyczowie, budowie osiedla mieszkalno – usługowego w Mirczu. Wójt poruszył także tematy związane z powołaniem przez Gminę Mircze i Gminę Miejską Hrubieszów Agencji Rozwoju Gotania w celu stworzenia inkubatora przedsiębiorczości, możliwości pozyskiwania funduszy przez przedsiębiorców w ramach projektu „Witajcie w Gotanii” i Lokalnej Grupy Działania „Lepsze Jutro”. Mówił o stworzeniu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie i dofinansowaniu w ramach termomodernizacji obiektów oświatowych oraz innych planowanych zadaniach i inwestycjach.

Podczas spotkania mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań. Pytania dotyczyły głównie tematów związanych z sytuacją w rolnictwie, spraw oświaty, ubezpieczeń emerytalno – rentowych, rozwoju przedsiębiorczości i sytuacji społeczno – politycznej.

Goście zreferowali bieżącą sytuację społeczno – polityczną w kraju (poseł Janusz Palikot) i w województwie (marszałek Krzysztof Grabczuk).

W spotkaniu, które trwało blisko 2,5 godz. udział wzięło ok. 200 osób.

***

info i foto
UG w Mirczu

_________________________________________________

Zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009