Poświęcenie Pól w Brodzicy

Zgodnie z wieloletnią tradycją w Brodzicy corocznie odbywają się uroczystości związane z Poświęceniem Pól. W tym roku uroczystość odbyła się 8 czerwca.

Reklamy

Uroczystość koncelebrował ks. Antoni Kot, który najpierw poprowadził procesję szlakiem przydrożnych krzyży, następnie odprawił Mszę Świętą na ołtarzu przy świetlicy.

Zdjęcia >>