Poszukiwana rodzina zastępcza dla 2-letniej dziewczynki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie ponownie poszukuje kandydatów na rodzinę zastępczą dla 2-letniej dziewczynki pochodzącej z Hrubieszowa.

Reklamy

Dziewczynka od około roku przebywa w pieczy zastępczej. Jest zdrowa, prawidłowo się rozwija, nie sprawia problemów wychowawczych. Rodzice dziewczynki mają ograniczoną władzę rodzicielską, ale mogą kontaktować się z dzieckiem.

Jeżeli chcecie Państwo stworzyć dom dla pozbawionego opieki dziecka i jesteście zainteresowani przyjęciem dziewczynki do rodziny zastępczej prosimy o kontakt telefoniczny z tutejszym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 6970783.

Informujemy, że rodzinie zastępczej niezawodowej przysługuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie. Więcej informacji dotyczących rodzinnej opieki zastępczej znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.pcpr.hrubieszow.info w zakładce „Rodziny zastępcze”.