Poszukiwani kandydaci na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie informuje, że stale poszukuje kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze. Obecnie poszukujemy rodzin dla trzech braci w wieku 2, 7 i 11 lat, dla 2-letniej dziewczynki oraz dla 12-letniej dziewczynki.

Reklamy

Jeżeli chcecie Państwo stworzyć dom dla pozbawionego opieki dziecka i jesteście zainteresowani przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej prosimy o kontakt telefoniczny z tutejszym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 6970783.

Rodzinie zastępczej niezawodowej przysługuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie. W przypadku przyjęcia przynajmniej dwojga dzieci istnieje możliwość utworzenia rodziny zastępczej zawodowej, która oprócz świadczenia pieniężnego na utrzymanie każdego umieszczonego w niej dziecka otrzymuje także wynagrodzenie w wysokości minimum 2.000 zł miesięcznie  (brutto). Więcej informacji dotyczących rodzinnej opieki zastępczej znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.pcpr.hrubieszow.info w zakładce „Rodziny zastępcze”.