Powiat hrubieszowski: Badania mammograficzne w ciągu dwóch lat wykonało prawie 50 % kobiet w wieku zagrożonym

Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w ciągu ostatnich dwóch lat, w powiecie hrubieszowskim, 47,46 % kobiet w wieku 50-69 lat wykonało profilaktyczną mammografię.

Reklamy

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie serdecznie zachęca mieszkanki Powiatu Hrubieszowskiego do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi problematyki wczesnego wykrywania raka piersi. 

Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w ciągu ostatnich dwóch lat 47,46 % kobiet w powiecie w wieku 50-69 lat wykonało profilaktyczną mammografię.

Wyrażamy nadzieję, iż zamieszczone informacje pozwolą na poprawienie liczby profilaktycznych badań mammograficznych, a tym samym przyczynią się do zwiększenia wykrywalności raka piersi.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można na stronie:

http://www.onkologia.lublin.pl

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie