Powiat Hrubieszowski otwarty na fundusze strukturalne!

Powiat hrubieszowski został jednym z laureatów ogólnopolskiego konkursu „Gmina, powiat otwarte na fundusze strukturalne oraz najciekawsze praktyki z zakresu wdrażania funduszy strukturalnych”.

Reklamy

Organizatorem konkursu jest Związek Powiatów Polskich w ramach programu „Powiaty i gminy otwarte na fundusze strukturalne” realizowanego na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Konkurs przeprowadzono w celu promowania samorządów terytorialnych, które skutecznie aplikują o fundusze strukturalne Unii Europejskiej, mają dobrze przygotowaną kadrę zarządzającą projektami, infrastrukturę niezbędną do profesjonalnego pozyskiwania informacji, przygotowywania wniosków, realizacji i rozliczania projektów, oraz współpracują z różnymi podmiotami w celu pozyskiwania funduszy strukturalnych.

Oceny złożonych formularzy konkursowych dokonała Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd ZPP, złożona z autorytetów i ekspertów zajmujących się tematyką funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz korzystania z funduszy strukturalnych oraz pracowników Biura ZPP. Gmina/powiat/związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, które spełniły kryteria konkursowe (Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie je spełniło) otrzymały Certyfikat ZPP „Gmina, powiat otwarte na fundusze strukturalne”. Certyfikat ten będzie ważny przez okres 2 lat. Po upływie tego okresu ZPP planuje zorganizowanie kolejnej edycji konkursu.
Wręczenie Certyfikatu ZPP „Gmina, powiat otwarte na fundusze strukturalne” nastąpi podczas jednej z 16 regionalnych konferencji informacyjnych poświęconych problematyce pozyskiwania przez samorządy terytorialne funduszy strukturalnych w okresie planowania 2007 – 2013. Konferencje te zostaną zorganizowane przez ZPP w miesiącach wrzesień i październik 2006 r.

Certyfikaty ZPP „Ekspert do spraw funduszy strukturalnych’ otrzymali także pracownicy Starostwa Powiatowego: Paweł Wojciechowski i Tomasz Ożóg.

tekst:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie