Powiatowe warsztaty historyczne – Unia Horodelska

HrubieszówHorodło

Reklamy

20 listopada 2008r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Horodle odbyła się Konferencja Naukowa w 595 rocznicę zawarcia Unii Horodelskiej.

Konferencję przeprowadzili:
– prof. dr hab. Ryszard Szczygieł – Prorektor UMCS
– mgr Kazimierz Spaleniec – Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

***

Program Konferencji obejmował referaty:
– doc. dr Jan Gruba /UMCS/ „Okolice Horodła w świetle archeologii”
– dr Bożena Nowak /UMCS/ „Król Władysław Jagiełło człowiek i polityk”
– prof. dr hab. Ryszard Szczygieł /UMCS/ „Znaczenie polityczne i społeczne Unii Horodelskiej 1413 rok”
– prof. dr hab. Anna Sochacka /UMCS/ „Unia Polsko-Litewska w okresie od Horodła do Lublina”
– prof. dr hab. Andrzej Janeczek /JAE PAN/ „Początki ośrodka miejskiego w Horodle”
– mgr Kazimierz Spaleniec /WOK/ „Omówienie problematyki kolejnych konferencji”

***

Unia Horodelska

Zawarta 2 października 1413 roku pomiędzy Polską a Litwą, potwierdziła wolę obydwu narodów dalszego zacieśniania wzajemnych stosunków przy zachowaniu odrębności państwa litewskiego. Bojarzy zobowiązali się powołać po śmierci Witolda nowego wielkiego księcia w porozumieniu z Polską, panowie polscy godzili się na wybór króla polskiego w porozumieniu z Litwą. Postanowiono także zwoływać wspólne sejmy polsko-litewskie w Lublinie lub Parczewie. Przyjęto do rodów herbowych 47 rodów bojarskich wyznania rzymskokatolickiego. Utrzymanie unii miało na celu przede wszystkim wspólne wystąpienia przeciw Krzyżakom i innym wrogom obydwu krajów.

tekst i foto
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

zdjęcia >>

Hrubieszow 2008-12-08