Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Hrubieszów

Reklamy

W piątek, 10 października, w nowo oddanych budynkach dydaktycznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Bursy Międzyszkolnej przy ul. Zamojskiej odbyło się uroczyste spotkanie władz Powiatu Hrubieszowskiego z dyrektorami, nauczycielami oraz pracownikami szkół i placówek prowadzonych przez powiat.

Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie, przedstawiciele władz związkowych NZSS „Solidarność” oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Przybyłych gości powitali Pan Leszek Czerwonka – Wicestarosta Hrubieszowski oraz gospodarze tegorocznej uroczystości Pani Ewa Gnatowska – Dyrektor Bursy Międzyszkolnej oraz Pani Małgorzata Szczęk – Dyrektor SOSW.

Pan Wicestarosta w imieniu Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Starosty Hrubieszowskiego i własnym wyraził słowa wdzięczności i podziękowania dla wszystkich nauczycieli za codzienną pracę i poświęcenie wkładane każdego dnia w wychowanie młodych pokoleń. Wiele ciepłych słów padło również z ust Pani Izabeli Kulczyńskiej – Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Prawa i Administracji. Do życzeń dołączyli się również Pani Anna Bronicka – Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NZSS „Solidarność” i Pan Roman Gumiela – Prezes Oddziału Powiatowego ZNP.

O część artystyczną tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej zadbali uczniowie SOSW oraz wychowankowie Bursy Międzyszkolnej. Ponadto uczniowie SOSW wręczyli wszystkim gościom na pamiątkę piękne, własnoręcznie wykonane papierowe kwiatki.

Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie nauczycieli, którzy w bieżącym roku pozytywnie zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Tego dnia wręczone zostały również nagrody Starosty Hrubieszowskiego dla nauczycieli.

Na zakończenie Pan Leszek Czerwonka – Wicestarostwa podziękował wszystkim za przybycie, a Paniom Ewie Gnatowskiej – Dyrektor Bursy i Małgorzacie Szczęk – Dyrektor SOSW oraz uczniom i wychowankom tychże placówek za współudział w przygotowaniu tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej, za trud, wysiłek i zaangażowanie włożone w uświetnienie uroczystości.

Ostatnim punktem programu było zwiedzanie nowych pomieszczeń Bursy i SOSW.

Miejmy nadzieję, iż każde kolejne święta Edukacji Narodowej odbywać się będą w takich miejscach i okolicznościach. Oby jak najczęściej można było szczycić się tym, iż nasza młodzież i kadra pedagogiczna może uczyć się i pracować w coraz lepszych warunkach.

tekst:
Starostwo Powiatowe

zobacz zdjęcia >>