8 grudnia 2023

Powiatowy konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie organizowany jest po raz trzeci powiatowy konkurs plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i udziału.

***

Reklamy

POWIATOWY KONKURS
NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2009

ORGANIZATORZY
Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie

CELEM KONKURSU jest:
• pogłębienie wiedzy dzieci o tradycji Bożonarodzeniowej
• kształtowanie gustów estetycznych, umiejętności artystycznych
• rozwijanie upodobań plastycznych
• konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów

TECHNIKA wykonanej pracy jest dowolna, jednak TEMAT pracy powinien być zainspirowany Świętami Bożego Narodzenia

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE jest:
• konkurs organizowany jest dla dzieci i młodzieży tylko z powiatu hrubieszowskiego
• utrwalenie tradycji Bożonarodzeniowych
• wykonanie jednej pracy plastycznej związanej tematycznie z wybranym zdarzeniem oddającym nastrój i atmosferę towarzyszącą świętom Bożego Narodzenia.
Uczestnik konkursu powinien zatem dokonać wyboru tematu lub zdarzenia związanego ze świętami Bożego Narodzenia, które wywarły największe wrażenie na uczestniku Konkursu i znalazły odbicie w jego wizji plastycznej.

PRACE o formacie A5 winny zawierać następujące informacje (podane bardzo czytelnie):
– nazwę Konkursu
– imię i nazwisko,
– klasę,
– nazwę i adres szkoły bądź placówki kierującej pracę na Konkurs
– pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego
Dane można podać w formie tabelarycznej (poniżej do pobrania tabelka do naklejenia na pracę).

BRAK DANYCH DYSKWALIFIKUJE PRACĘ W KONKURSIE

PRAC KONKURSOWYCH NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI PODKLEJAĆ

ORGANIZACJA
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 04 grudnia 2009 roku na adres:
Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie
ul. 3 Maja 11, tel. 084 696 2783
www.muzeum-hrubieszow.pl
z dopiskiem KONKURS

ELIMINACJE odbędą się na początku grudnia br. Jury oceni prace w trzech przedziałach klasowych I-III, IV-VI, gimnazja oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Oceny a także wyboru prac na wystawę dokona komisja powołana przez organizatora. Ponadto wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymują pamiątkowe dyplomy.
Wszystkie prace biorą udział w wystawie pokonkursowej.
O terminie spotkania z laureatami poinformujemy około 11 grudnia 2009r.

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORÓW
• poniżej 20 nadesłanych prac konkurs zostaje nierozstrzygnięty
• prace plastyczne nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów
• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych.

***

Regulamin, a w nim tabelka do naklejenia na pracę (wypełnić drukowanymi literami) do pobrania poniżej

REGULAMIN »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009