Powódź – dalsze działania

Lubelskie

Reklamy

Polski Czerwony Krzyż Lubelski Zarząd Okręgowy w Lublinie informuje iż we współpracy z Alior Bankiem i dzięki jego pomocy finansowej zakupił dla dzieci dotkniętych w wyniku tegorocznej powodzi 152 komplety biurek i krzeseł, mających pomóc stworzyć im godne miejsce do nauki.

W dniu 04 października 2010 roku zakupione meble trafią do dzieci w następujących miejscowościach:

Reklamy

1. Miejscowość Wilków – 10.00 (szkoła podstawowa);

2. Miejscowość Zagłoba – 11.30 (szkoła podstawowa);

3. Miejscowość Łaziska – 12.30 (ośrodek pomocy społecznej);

4. Miejscowość Józefów nad Wisłą – 13.15 (ośrodek pomocy społecznej).

Jednocześnie informujemy, iż nie jest to koniec akcji pomocy powodzianom na Lubelszczyźnie. W chwili obecnej oczekujemy na dostawę ponad 650 sztuk lodówek dla poszkodowanych. W bieżącym tygodniu otrzymaliśmy także sprzęt ratunkowy wartości około 80 000 złotych, który będzie wykorzystywany przez Grupę Pomocy Humanitarnej PCK w Lublinie, a który udało się zakupić dzięki wsparciu firmy Chevron.

Z poważaniem.

Maciej Budka
p.o. Dyrektor Lubelskiego Zarządu Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie