Powtórka z matury

Ponad 3,5 tys. maturzystów z województwa lubelskiego może zaliczyć maturę w drugim podejściu. Egzaminy pisemne już 26 sierpnia.

Reklamy


W województwie lubelskim w maju do matury przystąpiło 19 126 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Egzamin zdało jedynie 69 proc.

Niemal 19 proc. (3597 osób) nie zdało egzaminu z jednego przedmiotu (większość poległa na matematyce). Te osoby mają prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu.


Więcej »


źródło: tygodnikzamojski.pl