PRACA – SZANSĄ DLA KAŻDEGO

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach, które obejmuje projekt PRACA – SZANSĄ DLA KAŻDEGO.

Reklamy

br />Projekt jest skierowany dla osób niepełnosprawnych, spełniających następujące kryteria:
– Osoby bezrobotne bądź poszukujące pracy,
– Osoby nie posiadające zatrudnienia.

Osobom niepełnosprawnym proponujemy następujące szkolenie:
 Pracownik księgowo – finansowy z umiejętnością prowadzenia rozliczeń projektów
w ramach programów strukturalnych.

KAŻDY UCZESTNIK SZKOLEŃ OTRZYMA:
– Materiały szkoleniowe,
– Zwrot kosztów dojazdu,
– Dodatek szkoleniowy,
– Ubezpieczenie NW,
– Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu oraz CERTYFIKAT udziału w projekcie

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy:

Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny
Filii w Hrubieszowie
Pl. Wolności 15, pok. 1
tel. 084 696 54 77

Projekt „Praca – szansą dla każdego”
Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej PHARE,
Realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

materiał przygotowała FRL