Prof. Lena Kolarska-Bobińska z interwencją u Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Interwencja dotycząca przyłączenia do sieci elektroenergetycznych inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii na Lubelszczyźnie była tematem spotkania Europosłanki prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Spotkanie odbyło się w dniu 9 listopada br. w siedzibie Urzędu w Warszawie.

Reklamy

– Przedstawiciele gmin i miast z Lubelszczyzny zainteresowali mnie problemem w uzyskaniu zgody PGE Dystrybucja S.A. na włączenie nowych inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej. Ta niepokojąca sytuacja dotyczy całej Lubelszczyzny, a w szczególności kilkunastu gmin, które spotkały się z odmową wydania warunków przyłączenia dla tych inwestycji. Jest to niezbędny element, by nowe inwestycje w tym zakresie powstawały na Lubelszczyźnie – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Podejmując interwencję w lipcu br. Europosłanka zwróciła się do Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. z prośbą o przeanalizowanie sytuacji oraz zmianę stanowiska wobec przyłączeń OZE w naszym regionie. – Uznałam, że obecne stanowisko w tej sprawie jest niezgodne z polityką energetyczną Polski i Unii Europejskiej, a przede wszystkim nie sprzyja zrównoważonemu rozwojowi Lubelszczyzny – kontynuuje prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Reklamy

Podejmując kolejne kroki w tej sprawie Europosłanka spotkała się w piątek 9 listopada br. z Prezesem URE, który posiada kompetencje rozstrzygania sporów w zakresie odmowy przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Podczas spotkania Prezes URE potwierdził wagę tego problemu i zaznaczył, że tego typu sytuacje od dawna są przedmiotem zainteresowania Urzędu. Wyraził również nadzieję, że razem przyczynią się do polepszenia niekorzystnych warunków inwestycyjnych na Lubelszczyźnie.

Po spotkaniu Europosłanka prof. Lena Kolarska-Bobińska podkreśliła – Nasz region jest „białą plamą” na mapie inwestycyjnej Polski. Poziom inwestycji w Polsce Wschodniej, w tym na Lubelszczyźnie jest nieporównywalnie niższy niż po lewej stronie Wisły. Dlatego, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by tworzyć warunki jak najbardziej sprzyjające powstawaniu nowych projektów, a już z pewnością unikać działań utrudniających ich realizację. Szczególnie obecnie, gdy UE kładzie nacisk na rozproszone źródła energii. Europosłanka powiedziała również, że osobiście będzie dalej pilotować tę sprawę i jeżeli zajdzie taka potrzeba, podejmować kolejne interwencje.