Projekt dla przedsiębiorców

Do niedawna Lubelszczyzna, jako obszar typowo rolniczy, była najbiedniejszym regionem Unii Europejskiej, dlatego też priorytetowym celem rozwojowym naszego regionu powinien stać się rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.

Reklamy

Tytuł projektu:

„Fundusze strukturalne – jak wykorzystać wielką szansę”

Grupa docelowa:

Mali i średni przedsiębiorcy z regionu Lubelszczyzny.

Skrócony opis projektu:

Jednym z podstawowych celów Unii Europejskiej jest postęp gospodarczy. Do niedawna Lubelszczyzna, jako obszar typowo rolniczy, była najbiedniejszym regionem Unii Europejskiej, dlatego też priorytetowym celem rozwojowym naszego regionu powinien stać się rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Kroki w tym zakresie podjąć należy w oparciu o fundusze unijne przeznaczone na rzecz wsparcia przedsiębiorstw. W tym celu zostanie zorganizowany cykl spotkań przedsiębiorców z ekspertami, którzy przybliżą uczestnikom projektu szanse i możliwości rozwoju z wykorzystaniem środków unijnych.

Cele projektu:

– Instrukcje w zakresie planowania i profilowania przedsięwzięć gospodarczych w oparciu o finansowanie operacyjne 2007 – 2013
– Inspirowanie oraz merytoryczne wspieranie w miejscowym środowisku przedsięwzięć gospodarczych
– Przedstawienie na konkretnych przykładach powiązań pomiędzy przedsiębiorczością
a sektorem naukowo – badawczym
– Wskazanie możliwości polepszania i unowocześniania procesów produkcyjnych oraz podniesienia wydajności i jakości pracy poprzez wdrażanie nowych technologii i transferu wiedzy
– Wskazanie sposobów na innowacyjne podejście do rozwoju przedsiębiorstwa.

Czas realizacji:
lipiec 2007 – grudzień 2007

Zakres:

Projekt realizowany będzie poprzez comiesięczne cykliczne spotkania z poszczególnymi kategoriami przedsiębiorców. W ramach spotkań zaproszeni eksperci przybliżać będą uczestnikom projektu szanse i możliwości, jakie daje perspektywa finansowa 2007 – 2013.
Słuchacze otrzymają interesujące materiały szkoleniowe. Jednocześnie utworzona zostanie specjalna strona internetowa oraz forum dyskusyjne, na którym możliwa będzie wymiana opinii i informacji.

Organizatorzy:

Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie
Towarzystwo Współpracy Europejskiej
Prof. Zbigniew Zaleski Poseł do Parlamentu Europejskiego
Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”

KONTAKT:

Paweł Markiewicz – tel. 607 919 000,
e-mail: pawel.markiewicz@mep.pl

Piotr Majchrzak – tel. 502 037 492,
e-mail: piotr.majchrzak@mep.pl

Serdecznie zapraszamy i prosimy o wzięcie udziału w projekcie!