Projekt „Stajemy się lepsi”

Projekt „Stajemy się lepsi”, realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, współfinansowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Reklamy

Zdjęcia z przeprowadzanych szkoleń-kursów realizowanych w ramach projektu „Stajemy się lepsi”.

Projekt „Stajemy się lepsi”, realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, współfinansowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.


Info i foto: PCPR Hrubieszów