Projekt współpracy pt. „Między Bugiem a Wieprzem”

W dniu 21 stycznia 2013 roku Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Departament Koordynacji Projektów Europejskich podpisana została umowa na realizacje projektu współpracy pt „Między Bugiem a Wieprzem”.

Reklamy

Celem którego jest zwiększenie zainteresowania ofertą turystyczną Roztocza i terenów nadbużańskich poprzez przygotowanie i realizację kampanii promującej walory turystyczne obszaru nim objętego. Projekt realizowany będzie w partnerstwie zeStowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” i  Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.

 

 

Projekt zakłada przygotowanie i realizację kompleksowej kampanii promującej potencjał turystyczny obszaru partnerskich LGD poprzez:

a)  Wykonanie serwisu internetowego – witryny internetowej- maj 2013 – kwiecień 2014 – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”,

b) Opracowanie i publikację folderu – maj – październik 2013 – Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania,

c)  Produkcję dwóch trzydziestosekundowych spotów promocyjnych –maj – październik 2013 – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”,

     
d)  Emisję spotów w telewizjach regionalnych- luty-marzec 2014 – Realizatorem zadania będą wszystkie partnerskie LGD.

W ramach operacji zaplanowano wykupienie czasu antenowego w TV Łódź, Rzeszów, Kielce i Katowice w celu wyemitowania wyprodukowanych filmów promocyjnych. Po przeanalizowaniu ofert z TV regionalnych, zaplanowano wykupienie najbardziej korzystnych, pod kątem statystyk oglądalności, pakietów, głównie w godzinach popołudniowo – wieczornych, kiedy największa liczba osób spędza czas przez telewizorem.

Termin realizacji projektu współpracy:  05.01.2013 – 30.04.2014

Wartość całkowita projektu: 201 411,80 zł


Info: lgdhrubieszow.pl