Promocja Edukacji Przedszkolnej

HrubieszówWerbkowice

Reklamy

W dniu 20 września 2009 roku (niedziela) o godz. 10:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach, ul. Piłsudskiego 2, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Promocji Edukacji Przedszkolnej.

***

W ramach projektu „Pewny Start II” zorganizowanych zostanie 10 spotkań informacyjnych propagujących ideę edukacji przedszkolnej. Odbędą się one w następujących miejscowościach:

1. Powiat chełmski: SAWIN – 02.08.2009
2. Powiat bialski: DRELÓW – 23.08.2009
3. Powiat biłgorajski: JÓZEFÓW – 30.08.2009
4. Powiat świdnicki: PIASKI – 06.09.2009
5. Powiat janowski: DZWOLA – 13.09.2009
6. Powiat hrubieszowski: WERBKOWICE – 20.09.2009
7. Powiat tomaszowski: TYSZOWCE – 27.09.2009
8. Powiat włodawski: WOLA UHRUSKA – 04.10.2009
9. Powiat krasnostawski: IZBICA – 18.10.2009
10. Powiat zamojski: KRASNOBRÓD – 8.11.2009 r.

Każde ze spotkań przebiega według następującego programu:
1. Wpisanie na listę obecności uczestników spotkania
2. Otwarcie spotkania
3. Zabranie głosu przez przedstawiciela samorządu terytorialnego
4. Prelekcja: „Wychowanie przedszkolne warunkiem pewnego startu edukacyjnego”, mgr Ewelina Pawłowska, pedagog
5. Prezentacja wzorcowej placówki przedszkolnej w powiecie
6. Prelekcja: „Możliwości współfinansowania projektów edukacyjnych przez EFS” – Przedstawiciel Biura Projektu „Pewny Start II”
7. Zakończenie części prelekcyjnej
8. Konsultacje, rozmowy indywidualne i odpowiedź na pytania dotyczące kwestii wychowania przedszkolnego i jego wpływu na rozwój dziecka, mgr Ewelina Pawłowska, pedagog
9. Zakończenie spotkania

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania w w/w miejscowościach, a także do odwiedzania naszej strony internetowej oraz zapoznania się z relacjami z odbytych już seminariów.

Wychodząc naprzeciw potrzebie upowszechniania idei wychowania przedszkolnego oraz mając na uwadze zainteresowanie, jakim cieszyły się spotkania zorganizowane w 2008 r. w ramach projektu „Pewny start” postanowiliśmy przygotować drugą edycję projektu. Z radością informujemy, że z dniem 1 czerwca 2009 r. ruszył projekt „Pewny start II”. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 10 seminariów w powiatach nieobjętych poprzednią edycją. Tym razem odwiedzimy wschodnie i południowe powiaty województwa lubelskiego, a mianowicie powiat bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, świdnicki, tomaszowski, włodawski i zamojski.

Na spotkania zapraszamy szczególnie rodziców dzieci w wieku 3-5 lat, przedstawicieli placówek oświatowych, władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych. W stałym punktem każdego seminarium będą 2 prelekcje. Pierwsza przybliży uczestnikom zagadnienia związane z Europejskim Funduszem Społecznym oraz możliwość wsparcia projektów edukacyjnych przez EFS – informacje te mogą pomóc w rozwiązaniu kwestii, jaką jest brak funduszy na tworzenie i finansowanie placówek przedszkolnych. Kolejnym punktem jest blok informacyjny „Wychowanie przedszkolne warunkiem pewnego startu edukacyjnego”, w trakcie którego uczestnikom spotkania zostaną przedstawione korzyści płynące dla dziecka wynikające z uczestnictwa w aktywnych formach edukacji przedszkolnej. Ponadto zostanie poruszona tematyka nowatorskich metod pracy z dziećmi (m.in. metoda Marii Montessori), praktyka przedszkoli integracyjnych, zostaną także ukazane alternatywne formy wychowania przedszkolnego. Dodatkowo w ramach „dobrych praktyk” będzie wyłonione jedno wzorcowe przedszkole w powiecie, którego przedstawiciele będą mieli okazję zaprezentować swoją placówkę przed zgromadzonym audytorium. W trakcie spotkań będzie wyznaczony czas na indywidualne konsultacje, rozmowy i pytania, na które będą odpowiadać specjaliści z zakresu pedagogiki przedszkolnej. W tym miejscu warto podkreślić, że pierwszych 70 rodziców dzieci w wieku 3-5 lat otrzyma prezent dla swojego dziecka – będzie to plecak z przyborami do przedszkola.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej na stronie
www.pewnystart.com »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009