Promocja książki Agnieszki Szykuły Żygawskiej „Cmentarz parafii św. Dominika i Matki Bożej Szkaplerznej w Łabuniach”

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Zamościu zaprasza na spotkanie z dr Agnieszką Szykułą-Żygawską autorką książki „Cmentarz parafii św. Dominika i Matki Bożej Szkaplerznej w Łabuniach. Zabytkowe nagrobki i najstarsze pochówki (1862-1973)” (Wyd. Acad, Łabunie-Zamość 2019 r.)

Reklamy

 

Spotkanie autorskie, wzbogacone prezentacją multimedialną, odbędzie się w dniu 26.11.2019 r. (wtorek) o godz. 16.30 w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” przy ul. Ormiańskiej 1 w Zamościu (wejście od podwórza, I piętro).

W trakcie spotkań będzie możliwość nabycia książki.

 

***

 

Cmentarz parafii św. Dominika i Matki Bożej Szkaplerznej w Łabuniach należy do typowych wiejskich miejsc pochówku. Jest niewielki, odpowiada zapotrzebowaniu parafian. Jako trzeci – parafialny, funkcjonuje w obecnym miejscu od prawie 170 lat. Dla każdego, kto interesuje się dziejami swojej Małej Ojczyzny może być też dodatkowym źródłem informacji. Znajdują się tutaj przecież mogiły i grobowce osób niegdyś mieszkających na tych terenach, „współtworzących” historię tego miejsca, wpływających na jego krajobraz społeczny. Motywowana chęcią poznania dziejów Łabuń i  okolic końca XIX i 1. połowy XX wieku przez pryzmat miejsc pochówków, postanowiłam skatalogować owe najstarsze nagrobki, odczytać zawarte na nich inskrypcje, odszukać w źródłach informacje o parafianach. Skąd przybyli, czym się trudnili, jakie okoliczności towarzyszyły żegnaniu ich bliskich?

Warte uwagi są ponadto walory historyczno-artystyczne dawnych nagrobków, zarówno tych zachowanych, jak i znanych tylko z fotografii. Dlatego najobszerniejszą część książki tworzy katalog nagrobków zawierający ich fotografie, opis i dane pochowanej osoby.

Zapraszam na spacer alejami łabuńskiego cmentarza. Do zapoznania się z historią ukrytą w kamieniach.

(Fragment ze Wstępu)