Promocja produktów i usług w branży okołoturystycznej z terenu Gotanii

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem materiałów promujących atrakcje i ofertę turystyczną podregionu Gotania, zapraszamy do skorzystania z możliwości promocji własnych produktów i usług.

Reklamy

Komunikat dla mieszkańców gmin podregionu Gotania (miasto Hrubieszów oraz gminy Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze,  Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice, Tomaszów Lubelski, Tyszowce i Komarów-Osada):

1. Właściciele gospodarstw agroturystycznych. 
2. Przedsiębiorcy działający w branży okołoturystycznej:  
– gastronomia, 
– hotelarstwo, 
– biura podróży, które zechcą swoją ofertę rozszerzyć o zorganizowanie dla turystów pobytu na terenie Gotanii,
– organizatorzy uprawiania aktywnych form turystyki – np. spływy kajakowe, jazda konna,  rajdy rowerowe, inne
3. Instytucje, rzemieślnicy i organizacje działające w sferze kultury i sztuki

 

W związku z trwającymi  pracami nad opracowaniem materiałów  promujących  atrakcje  i ofertę turystyczną podregionu Gotania, zapraszamy do skorzystania z możliwości promocji własnych produktów i usług.

Podmioty wymienione powyżej, chcące skorzystać z możliwości bezpłatnej reklamy proszone są o kontakt z Biurem Projektu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, realizującym Projekt  „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”. 

Informacje o oferowanych usługach/produktach oraz zgodę na wykorzystanie danych w materiałach promocyjnych (według załączonego wzoru) należy złożyć w Biurze Projektu SPPW do dnia 12.10.2012 r. Załącznikiem do oferty mogą być fotografie przesłane e-mailem lub dostarczone na płycie. 

Szczegółowe informacje dostępne w Biurze Projektu SPPW.
Dane do kontaktu:
Biuro Projektu SPPW, ul. 3 Maja 15
Tel. 84 696 2380 wewn. 29; e-mail: prg_hrubieszow@o2.pl


WZOR INFORMACJI.doc (1)