Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Realizowane są kolejne etapy oferty publicznej akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A., największego producenta cukru w Polsce. Zanim akcje sprzedawane przez Skarb Państwa trafią do osób uprawnionych, czyli pracowników Spółki i plantatorów buraków cukrowych związanych ze Spółką umowami kontraktacji (łącznie ok. 18 tys. osób), należy m.in. zamknąć ostateczną listę osób uprawnionych.

Reklamy

Wtorek 18 października jest ostatnim dniem sprawdzania list uprawnionych.

W regionie funkcjonowania Oddziałów KSC S.A. w Krasnystawie i Werbkowicach na liście osób uprawnionych znajduje się obecnie ponad 8 tys. pracowników i plantatorów.

Reklamy

Do 18 października każdy pracownik i plantator Spółki związany z nią umową kontraktacji buraków cukrowych powinien sprawdzić, czy jego nazwisko znajduje się na liście osób uprawnionych do nabycia akcji oraz, czy jego dane są prawidłowo zapisane. Listy dostępne są w Oddziałach Spółki, jej Siedzibie w Toruniu i Biurze w Warszawie. Na miejscu można sprostować ewentualne pomyłki. Natomiast w przypadku gdy ktoś został pominięty, powinien od 19 października do 1 listopada br. złożyć pisemną reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od momentu złożenia przez specjalne trzyosobowe komisje, powoływane przez Zarząd Spółki w poszczególnych Oddziałach. W ich skład wchodzić będzie m.in. przedstawiciel Izby Rolniczej z danego obszaru. Tylko osoby, które znajdą się na finalnej liście uprawnionych będą mogły kupić akcje KSC S.A.

Skarb Państwa oferuje osobom uprawnionym, czyli pracownikom i plantatorom, 777 781 217 akcji, stanowiących blisko 79% kapitału zakładowego KSC S.A. Cena jednej akcji wynosi 1,60 zł. Oferta publiczna została podzielona na dwie transze: preferencyjną, w której znajduje się 313 045 608 akcji oraz standardową z 464 735 609 akcjami.

W obu transzach zapłata za akcje może być dokonywana w ratach przez 7 lat. Wyróżnikiem transzy preferencyjnej jest natomiast możliwość zaciągnięcia przez osoby uprawnione pożyczki, której udziela sama Spółka. Udzielone wsparcie finansowe ma pozwolić sfinansować pierwszą ratę, czyli 20% ceny za pakiet akcji. Spłata pożyczki powinna nastąpić nie później niż rok od zapłacenia ostatniej raty za akcje.

Od 5 października trwa już przyjmowanie wniosków na pożyczkę na opłacenie pierwszej raty (20% wartości akcji nabywanych w transzy preferencyjnej). Wnioski będą przyjmowane do 4 listopada br. w Oddziałach Spółki, Siedzibie w Toruniu i Biurze w Warszawie – zgodnie z miejscem zatrudnienia lub umową kontraktacji. W miejscach tych oraz na stronie internetowej Spółki można również znaleźć wzory formularzy wniosków do wypełnienia.

W transzy preferencyjnej jedna osoba uprawniona będzie mogła złożyć zapis podstawowy (od 1000 do 17 650 akcji) oraz zapis dodatkowy (od 1 do 52 695 akcji). Jeśli zapisy dodatkowe będą opiewać na większą liczbę akcji niż przewidziano w tej puli, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane. W transzy standardowej jedna osoba może złożyć zapis na minimum jedną, a maksymalnie 38 818 800 akcji. Jeśli popyt przewyższy podaż, także zapisy w transzy standardowej mogą ulec proporcjonalnej redukcji. Jedna osoba uprawniona może w ramach złożonych zapisów kupić maksymalnie 5% oferowanych akcji.

Zgodnie z Prospektem emisyjnym, który został opublikowany 20 września br., proces sprzedaży akcji KSC S.A. zakończy się 20 września 2012 r. W ręce pracowników i plantatorów trafi blisko 80% akcji Spółki, znajdujących się obecnie w portfelu Skarbu Państwa. Jeszcze w tym roku (20 grudnia 2011 r.) rozpocznie się przyjmowanie zapisów na akcje. Będzie trwało 3 miesiące – do 20 marca 2012 r. Kolejnym krokiem będzie przydział akcji oraz zawieranie z poszczególnymi osobami uprawnionymi umów zbycia akcji przez Ministerstwo Skarbu Państwa (od 20 czerwca do 20 września 2012 r.)

– Mimo trwającej od blisko trzech tygodni kampanii cukrowniczej, nasi pracownicy i plantatorzy wykazują duże zainteresowanie prywatyzacją – mówi Marcin Kulicki, prezes Zarządu KSC S.A. – Staramy się im pomóc – zarówno w uzyskaniu niezbędnych informacji, jak również w takiej organizacji procesu, by maksymalnie uprościć wszystkie czynności. Trwające w październiku spotkania we wszystkich Oddziałach dowodzą, że osoby uprawnione planują zakup akcji zarówno w transzy preferencyjnej, jak i standardowej. Decyzję o zakupie każdy musi podjąć indywidualnie, oceniając perspektywy rozwoju Spółki, jak i jej sytuację finansową. Wyniki finansowe w ostatnich dwóch – trzech latach pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość Spółki. Jej akcjonariusze staną się właścicielami firmy nowoczesnej, największego producenta cukru w Polsce i siódmego pod względem wielkości w Europie. Biorąc udział w prywatyzacji, nasi pracownicy i plantatorzy zyskają możliwość decydowania o tym, jak będzie wyglądać nasze wspólne jutro, osiągając jednocześnie korzyści z wypracowanych przez Spółkę zysków.

O zainteresowaniu osób uprawnionych zarówno ofertą, jak i niezbędnymi formalnościami świadczą również telefony i e-maile osób uprawnionych. Spółka uruchomiła specjalną infolinię nr 800 101 800, czynną w dni powszednie w godz. 10-14. Pytania można także kierować na adres poczty elektronicznej prywatyzacja@polski-cukier.pl.

Obecnie większość pytań dotyczy najbliższych, ważnych dla wszystkich terminów, jak: zakończenie sprawdzania list osób uprawnionych (do 18 października), termin składania reklamacji (od 19 października do 1 listopada), przyjmowanie wniosków o pożyczkę na zakup akcji w transzy preferencyjnej (do 4 listopada) i rozpoczęcie zapisów na akcje (od 20 grudnia).