Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej SA – spotkanie z plantatorami w Krasnymstawie

Jutro (tj. 7 lutego) o godzinie 11.00 w Cukrowni Krasnystaw odbędzie się spotkanie prywatyzacyjne Krajowej Spółki Cukrowej SA. Z uprawnionymi do zakupu akcji, czyli plantatorami buraków cukrowych oraz pracownikami Cukrowni Krasnystaw, spotka się Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej SA. Dzisiaj odbyło się podobne spotkanie w Werbkowicach, gdzie znajduje się druga z lubelskich cukrowni należących do KSC SA.

Reklamy

– Zainteresowanie kupnem akcji KSC SA wśród pracowników i plantatorów jest bardzo duże. Świadczy o tym liczba osób, które złożyły wnioski o pożyczkę na akcje Krajowej Spółki Cukrowej S.A., które są dostępne w transzy preferencyjnej. Od 20 grudnia 2011 roku trwa przyjmowanie wniosków na zakup akcji KSC SA. Dotyczy to zarówno akcji oferowanych w transzy preferencyjnej, jak i standardowej, w której cała kwota wpłaty za nabywane akcje jest finansowana z własnych środków osób uprawnionych– mówi Marcin Kulicki, Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej SA.
W całej Polsce zapisy można składać w ponad 60 oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, zlokalizowanych w pobliżu poszczególnych cukrowni, oddziałów i centrali Spółki. Adresy poszczególnych miejsc, jak i lista dokumentów oraz informacji niezbędnych do złożenia zapisów są podane w Internecie (www.polski-cukier.pl oraz www.dm.pkobp.pl), a także w materiałach informacyjnych przygotowanych dla osób uprawnionych.
Ten etap prywatyzacji potrwa do 20 marca 2012 r. Po zakończeniu zapisów na akcje nastąpi ich przydział oraz zawieranie z poszczególnymi osobami uprawnionymi umów zbycia akcji przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Zgodnie z Prospektem emisyjnym, który został opublikowany 20 września br., proces sprzedaży akcji KSC S.A. zakończy się 20 września 2012 r. W ręce pracowników i plantatorów trafi blisko 80% akcji Spółki, znajdujących się obecnie w portfelu Skarbu Państwa.

 

O Krajowej Spółce Cukrowej S.A.:

KSC S.A. jest największym producentem i sprzedawcą cukru w Polsce (niemal 40-proc. udział w rynku). Funkcjonuje jako jednolity ogólnopolski koncern, w którego skład wchodzi 7 cukrowni zlokalizowanych w 5 województwach. Cukrownie te przerabiają rocznie ok. 4 mln ton buraków, dostarczanych przez ok. 17 tys. plantatorów, gospodarujących na 78 tys. hektarów.

Głównym produktem wytwarzanym przez Spółkę jest cukier biały, sprzedawany głównie dwóm grupom odbiorców. Pierwszą są polscy i zagraniczni odbiorcy przemysłowi, z którymi KSC S.A. stabilnie współpracuje od wielu lat. Do drugiej grupy należą klienci detaliczni – Spółka jest właścicielem jednej z najlepiej rozpoznawalnych marek cukru na rynku detalicznym „Polski Cukier”.

W ramach grupy kapitałowej KSC S.A. produkuje i sprzedaje również m.in. melas, cukierki, wysłodki buraczane oraz energię elektryczną i cieplną.

Strategia Spółki zakłada utrzymanie pozycji lidera w kraju i wzmocnienie pozycji rynkowej w regionie Europy Centralnej. Realizując ten cel KSC S.A. przejęła na początku br. cukrownię w Mołdawii.

W ostatnim roku obrotowym (2009/2010) przychody wyniosły ponad 1,5 mld zł, zysk operacyjny ok. 255 mln zł, a zysk netto 188 mln zł, co pozwoliło na wypłacenie akcjonariuszom dywidendy w wysokości 89 mln zł.

Po I półroczu 2010/2011 przychody Spółki równe były ok. 963,4 mln zł, zysk operacyjny 187,6 mln zł, a zysk netto 141,2 mln zł.

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Krajowa Spółka Cukrowa S.A. („Spółka”).
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o ofercie publicznej jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 września 2011 r., opublikowany w dniu 20 września 2011 r. w formie elektronicznej na stronach internetowych Spółki (www.polski-cukier.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.