Przechwycono papierosy przemycone przy użyciu motolotni

Na odcinku granicy ochranianym przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej, udało się zapobiec trafieniu do obiegu nielegalnych wyrobów tytoniowych, przemyconych przez granicę przy użyciu motolotni.

Reklamy

 

W nocy 1 kwietnia 2017 roku, funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Hrebennem, obserwujący granicę państwową, zauważyli obiekt latający poruszający się na dużej wysokości, który z kierunku wschodniego przemieszcza się w głąb terytorium Polski.

Dzięki użyciu urządzeń do obserwacji nocnych funkcjonariuszom Straży Granicznej udało się szybko zlokalizować miejsce, w które pilot motolotni wyrzucił pudła (okolice m. Dąbrowa Tomaszowska w pow. tomaszowskim), jak się później okazało wypełnione nielegalnymi wyrobami akcyzowymi.

Po dotarciu we wskazany rejon funkcjonariusze  odnaleźli trzy duże pudła, w których  znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy. W sumie zabezpieczono nielegalne papierosy o wartości prawie 40 tys. zł.

W przedmiotowej sprawie zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze, trwa ustalanie organizatorów tego przemytu.

Tylko w tym roku funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej nie dopuścili do wprowadzenia na krajowy rynek wyrobów akcyzowych o wartości ponad 4 mln zł. Skuteczność prowadzonych przez nas działań, powoduje, iż zorganizowane grupy przestępcze szukają nowych metod przemytu papierosów. 

 

źródło i fot. NOSG