Przedłużenie naboru uczestników do projektu w ramach Funduszy Szwajcarskich

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i zamieszkałe na terenie podregionu Gotania o przedłużeniu naboru Formularzy Zgłoszeniowych.

Reklamy

Na podstawie § 5 ust.23 Regulaminu rekrutacji dla osób ubiegających się o jednorazową dotację
na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

informuje

WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE POZYSKANIEM DOTACJI

NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

i zamieszkałe na terenie podregionu Gotania

o przedłużeniu naboru Formularzy Zgłoszeniowych

do II edycji udziału w projekcie

„Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”

Działanie „Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości”

realizowanego w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Termin przyjmowania Formularzy Zgłoszeniowych
został przedłużony do dnia 20.09.2012r.

 

W ramach projektu oferujemy:

1. Bezpłatne podstawowe wsparcie doradczo – szkoleniowe

2. WSPARCIE FINANSOWE – JEDNORAZOWA DOTACJA NA UTWORZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

          –  w wysokości od 25 000  do 40 000 zł/osobę dla min. 70 uczestniczek/ów projektu,
            stanowiąca nie więcej niż  70 % kosztów kwalifikowanych inwestycji

3. Specjalistyczne wsparcie doradczo – szkoleniowe

 

Warunki udziału oraz szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji do Projektu.

Osoby zainteresowane udziałem powinny zgłosić się z wypełnionymi dokumentami rekrutacyjnymi, które są do pobrania na stronie internetowej www.fundacja.lublin.pl 

w ogłoszonym terminie do siedziby:

Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości

pl. Wolności 15, I p., pok. 5, 22-500 Hrubieszów

tel./fax 84 696 54 77 e-mail: hrubieszow@fundacja.lublin.pl

 

Wszystkie niezbędne dokumenty zamieszczone zostały pod adresem:

http://fundacja.lublin.pl/index.php/pl/akltualnosci/1200-nabor-formularzy-rekrutacyjnych-do-ii-edycji-naboru-w-projekcie-qod-wizji-do-nowoczesnego-zarzdzania-podregionem-gotaniaq-dziaanie-prowadzenie-lokalnego-szwajcarskiego-funduszu-grantowego-przedsibiorczoci