Przegląd Teatrów Wiejskich

HrubieszówWołajowice

Reklamy

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach zorganizowały po raz pierwszy w powiecie hrubieszowskim Przegląd Teatrów Wiejskich. 6 grudnia 2009 r. w GOK w Wołajowicach przesłuchano 11 zespołów obrzędowych i kabaretowych.

***

Pierwszy Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich za nami. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach zorganizowały po raz pierwszy w powiecie hrubieszowskim Przegląd Teatrów Wiejskich.

6 grudnia 2009 r. w GOK w Wołajowicach przesłuchano 11 zespołów obrzędowych i kabaretowych, a były to: Grupa Kabaretowa Klub Seniora z Horodła, Zespół „Jagódki” z Nowosiółek, Zespół „Tyszowianki” z Tyszowiec, Zespół „Europejki” ze Stefankowic, Grupa Kabaretowa Klub Seniora z Kopyłowa, Zespół Wokalno-Teatralny „Czerwona Jarzębina” z Moroczyna, Zespół „Grunt to Rodzinka” z Wolicy, Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Moniatycz, Zespół „Czerwona Róża” ze Szpikołos, Kabaret „Bez nazwy” z Moniatycz, Zespół „Wesoła Ferajna” z Husynnego.

Przegląd miał na celu stworzenie możliwości prezentacji zespołom i ocenę aktualnego stanu amatorskiego ruchu teatralnego, promocję i popularyzację wiejskich zespołów teatralnych, a także ochronę tradycji ludowych polskiej wsi.

Widowiska były prezentowane w dwóch kategoriach, widowiska oparte na obrzędach i zwyczajach ludowych i programy kabaretowe o tematyce wiejskiej.

Widowiska oceniało Jury w składzie Iwona Niewczas i Andrzej Sar z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie i postanowiło przyznać: 2 nagrody równorzędne po 200 zł każda zespołom „Tyszowianki” z Tyszowiec i Zespołowi Wokalno-Teatralnemu „Czerwona Jarzębina” z Moroczyna. 4 wyróżnienia po 150 zł każda zespołom Zespół „Grunt to Rodzinka” z Wolicy, Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Moniatycz, Kabaret „Bez nazwy” z Moniatycz, Zespół „Wesoła Ferajna” z Husynnego oraz 3 nagrody indywidualne po 50 zł każda paniom Stanisławie Sitarczuk z Grupy Kabaretowej Klubu Seniora z Horodła, Alicji Młynarczuk z Zespołu Wokalno-Teatralnego „Czerwona Jarzębina” z Moroczyna, Sylwii Luchowskiej z Kabaretu „Bez nazwy” z Moniatycz.

Wszyscy laureaci otrzymali puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

Organizatorzy przeglądu składają serdeczne podziękowania sponsorom za wkład finansowy, a byli to: • Firma AGROMASZ – Makieła, Marczak, Lipski • Firma BIO – MOC – Lucyna i Zbigniew Łuj • Centrum Dystrybucji Mięsa Wędlin i Drobiu – Kazimiera Dubiel • Firma DACHY – KALBARCZYK – Andrzej Kalbarczyk • Firma DOMET – Waldemar Lachewicz • Gospodarstwo Rolne z Dziekanowa – Lucyna i Tadeusz Kozar • Firma MEBLOSTYL – Andrzej i Waldemar Grzyb • Teresa i Jan Janda.

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim zespołom i ich opiekunom za zaangażowanie w przygotowanie prezentacji, Jurorom za merytoryczną ocenę i cierpliwość.

Pierwszy Przegląd Teatrów Wiejskich pokazał, iż jest duże zaangażowanie środowiska wiejskiego w tworzenie amatorskiego ruchu teatralnego w środowisku wiejskim, a tym samym zarysował potrzebę zorganizowania warsztatów służących konsultacji spostrzeżeń wyniesionych ze spotkania.

***

info i foto
GOK w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach

_________________________________________________

Zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009