Przysięga lubelskich Terytorialsów w setną rocznicę urodzin Zapory

23 września 2018 r. na placu Zamkowym w Lublinie 130 żołnierzy – ochotników
2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” złożyło przysięgę wojskową. Uroczystość odbyła się w przeddzień setnej rocznicy urodzin patrona lubelskiej brygady.

Reklamy

 

W niedzielę – 23 września 2018 r., kolejnych 130 żołnierzy zasiliło szeregi lubelskiej brygady OT. Wypowiadając słowa żołnierskiej przysięgi, wyrazili swoją gotowość do służby na rzecz Polski, małych ojczyzn i lokalnej społeczności. Na uroczystość licznie przybyli żołnierze, ich rodziny, przedstawiciele władz lokalnych, Dowództwa WOT, środowisk kombatanckich oraz mieszkańcy Lublina.

Obecny na przysiędze płk Maciej Klisz – Szef Sztabu Dowództwa WOT, odczytał list ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, skierowany do żołnierzy składających przysięgę. „Podjęliście decyzję o wstąpieniu do Wojsk Obrony Terytorialnej, nowej formacji wojskowej, która stanowić będzie istotne wzmocnienie siły obronnej naszego kraju. Waszym zadaniem jest chronić życie, zdrowie i mienie tutejszej ludności, zarówno podczas wojny, jak i w przypadkach sytuacji kryzysowych, blisko współdziałając z administracją lokalną i z pozostałymi rodzajami naszych sił zbrojnych.” – napisał minister Błaszczak

Reklamy

Uroczystość odbyła się w przeddzień setnej rocznicy urodzin mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” – patrona lubelskiej brygady, jednego z najsłynniejszych Żołnierzy Wyklętych na Lubelszczyźnie i legendy polskiego podziemia niepodległościowego.Po przysiędze, przy Pomniku Zaporczyków zostały złożone kwiaty i wieńce. Lubelski Odział IPN z okazji 100 rocznicy urodzin Majora przygotował dla żołnierzy lubelskiej brygady pamiątkowe emblematy. Po uroczystości, w siedzibie IPN odbyło się również spotkanie poświęcone Zaporze i Żołnierzom Wyklętym.

Miłym zaskoczeniem dla wszystkich były żołnierskie oświadczyny. Tuż po przysiędze, szer. Jakub postanowił poprosić o rękę swoją wybrankę Annę, również żołnierza lubelskiej brygady OT.

 

***

 

WOT w województwie lubelskim

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” powstała jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w pięciu rejonach województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Dowódcą lubelskiej brygady jest płk Tadeusz Nastarowicz. Obecnie, Wojska Obrony Terytorialnej w woj. lubelskim liczą ponad 2900żołnierzy i cały czas powiększają swoje szeregi. 2 LBOT osiągnęła zdolność do reagowania kryzysowego w obszarze zagrożeń niemilitarnych. W tym zakresie, w ramach projektu „Parasol”, rozpoczęła współpracę ze służbami mundurowymi i jednostkami samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe w województwie. 

Misja i zadania WOT

Wojska Obrony Terytorialnej, jako piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych powstały z początkiem 2017 roku.Misją WOTjest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. Żołnierze WOT są silnie związani z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli i infrastrukturę. W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić siłę wiodącą. W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych będzie współdziałać, wspierać i uzupełniać działania innych służb ratowniczych.

Obecnie w WOT służbę pełni 13,2 tys. żołnierzy, w tym 10,8 tys. ochotników oraz 2,3 tys. żołnierzy zawodowych. Plany powołań do służby zakładają, że do końca 2018 roku w strukturach WOT może służyć do 20 tys. żołnierzy, w tym nie więcej niż 17 tys. żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową. Tzw. „mapa drogowa” budowy formacji zakłada napływ ochotników  na poziomie około 10 tys. rocznie, oznacza to, że na koniec roku 2019 w WOT służyć będzie do 30 tys. żołnierzy. Zakończenie procesu formowania WOT planowane jest na 2021 rok, wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładany stan 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie.

WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

 

źródło i fot.: 2 LBOT