Przystanek Miączyn znika z rządowego programu przystankowego!

Jak informuje portal Pociągiem do Hrubieszowa, z listy zadań do realizacji w ramach „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” w niejasnych do końca okolicznościach znikło zadanie polegające na odbudowie przystanku kolejowego w miejscowości Miączyn.

Reklamy

W dniu 26 maja 2021 opublikowana została przez Ministerstwo Infrastruktury lista zadań do realizacji w ramach „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

Niestety ku ogromnemu zdumieniu i konsternacji osób zajmujących się od wielu lat walką na rzecz powrotu i rozwoju połączeń kolejowych w regionie Zamojszczyzny, ze wspomnianej listy zadań w niejasnych do końca okolicznościach znikło zadanie polegające na odbudowie przystanku kolejowego w miejscowości Miączyn. Z tego powodu, cała gmina Miączyn nie będzie wciąż miała możliwości skorzystania z pociągów PKP Intercity S.A. relacji Hrubieszów – Wrocław oraz Hrubieszów – Kołobrzeg.

Reklamy

Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że realizację tej inwestycji w Miączynie zapowiadano już przed trzema laty, a brak jej wykonania tłumaczono brakami środków finansowych. Tymczasem teraz, gdy pojawiają się fundusze programu przystankowego zadanie to znika z list inwestycji.

Zachęcamy do zapoznania się z argumentacją zawartą w załączonym wystąpieniu do Ministerstwa Infrastruktury.

Wiadomość wysyłamy także przedstawicielom mediów z regionu aktywnie śledzącym tematykę transportową.

Z wyrazami najgłębszego szacunku, Zespół „Pociągiem do Hrubieszowa”
Bartosz Sojda, Marek Wesołowski

***

Kraków, 26.05.2021

„Pociągiem do Hrubieszowa”
Bartosz Sojda
Marek Wesołowski
pdhr@pdhr.pl

Sz. Pan Andrzej Bittel
Sekretarz Stanu w Departamencie ds. Kolejnictwa
Pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania
wykluczeniu komunikacyjnemu
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

­

Szanowny Panie Ministrze,

W dniu 26.05.2021 roku opublikowana została lista 355 zadań do realizacji w ramach Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Niestety ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu i konsternacji, z listy przystanków przewidzianych do odbudowy w ramach tzw. Programu Przystankowego skreślona została inwestycja polegająca na odbudowie infrastruktury umożliwiającej wprowadzenie postojów handlowych dla pociągów PKP Intercity S.A. w Miączynie.

Sprawa ta każe zadać pytanie o sposób w jaki kwalifikowane były poszczególne zadania do listy podstawowej i rezerwowej ostatecznej wersji programu. Znikły bowiem z niej zadania z miejscowości: Jarosławiec, Zawalów i Konopne, co jak można się domyślać podyktowane jest brakiem planów uruchomienia połączeń regionalnych na linii numer 72 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Niemniej jednak skąd wśród zadań na liście rezerwowej znalazły się odbudowy wszystkich przystanków na linii numer 66 Stalowa Wola Południe – Zwierzyniec Towarowy, jeśli tam mamy do czynienia z identyczną sytuacją jak na linii numer 72 i Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego również nie planuje uruchomienia połączeń regionalnych podając w planie transportowym województwa dokładnie te same postawy co przy braku zainteresowania obsługą linii numer 72?

Rozumując logicznie, wobec szeroko zakrojonych działań na rzecz poprawy dostępności międzywojewódzkich połączeń kolejowych służby publicznej, jakie Ministerstwo Infrastruktury podejmuje konsekwentnie od ponad 5 lat, do realizacji w pierwszej kolejności powinny zostać wyznaczone inwestycje w lokalizacjach uzupełniających największe luki w siatce postojów handlowych pociągów spółki PKP Intercity S.A. kursujących codziennie. Już z pobieżnej analizy rozlokowania postojów handlowych pociągów PKP Intercity S.A. w regionie wynika, iż zadaniami taki powinny być odbudowy przystanków w:

Miączynie – z uwagi na 38km lukę pomiędzy postojami handlowymi w Werbkowicach i Zamościu
Wschodnim,

Hucie Krzeszowskiej – z uwagi na 60km lukę pomiędzy postojami handlowymi w Biłgoraju i Stalowej
Woli Rozwadowie.

Za absolutnie niezrozumiały uznać trzeba wiec fakt, iż wobec powyższych uwarunkowań Miączyn zostaje z tzw. Programu Przystankowego wykreślony, a Huta Krzeszowska jest jedynie na liście rezerwowej. Działania te są kuriozalne tym bardziej w kontekście akcji takich jak wyrażające chęć przybliżania połączeń międzywojewódzkich mieszkańcom małych miejscowości masowe przekształcanie postojów technicznych pociągów PKP Intercity S.A. w postoje handlowe.

Poważne wątpliwości budzi też skreślenie zadania z Miączyna, istotnego dla obsługi tamtejszej gminy przez kursujące codziennie dwie pary pociągów PKP Intercity S.A., wobec umiejscowienia na liście podstawowej takich zadań jak: Długi Kąt, Oseredek czy Siedliska Tomaszowskie, gdzie pociągi pasażerskiej pojawiają się jedynie sezonowo przez kilkadziesiąt dni w roku, lub też zadań takich jak Wólka Niedzieliska, Klemensów czy Żurawnica, jeśli postoje handlowe pociągów PKP Intercity S.A. już teraz realizowane są w odległych o zaledwie o kilka kilometrów lokalizacjach: Zawada, Szczebrzeszyn i Zwierzyniec, zaś pociągi regionalne odwiedzać będą te przystanki jedynie kilkadziesiąt dni w roku w sezonie wakacyjnym i w weekend majowy.

Pragniemy również przypomnieć, iż postój handlowy w miejscowości Miączyn był przedmiotem uzgodnień prowadzonych pomiędzy PKP Intercity S.A. a PKP Polskie Linie Kolejowe w roku 2018, o czym świadczyć może chociażby fakt, iż w opublikowanych przez zarządcę infrastruktury na stronie http://portalpasazera.pl plakatach z rocznym rozkładem jazdy edycji 2018 / 2019, był uwzględniony postój handlowy pociągów PKP Intercity S.A. w Miączynie. Podobnie w projekcie rozkładu jazdy pociągów PKP Intercity S.A. edycji 2018/2019 w tabeli 560 Hrubieszów Miasto – Zamość – Zwierzyniec – Salowa Wola Rozwadów – Rzeszów, zakładany był postój handlowy pociągów na przystanku Miączyn, który ostatecznie nie doszedł do skutku jedynie z uwagi na fakt, iż PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie odbudowały peronu w tej lokalizacji, tłumacząc to brakiem środków finansowych. Dlaczego więc po 3 latach od tamtych wydarzeń w momencie pojawienia się środków finansowych w ramach tzw. Programu Przystankowego, odbudowa przystanku w Miączynie zostaje skreślona z listy zadań?

Szanowny Panie Ministrze, wraz z mieszkańcami Gminy Miączyn wyrażamy głęboką nadzieję, iż sprawa przywrócenia dostępu do połączeń kolejowych poprzez reaktywację po 17 latach przerwy postojów handlowych pociągów w Miączynie nie jest jeszcze przesądzona a inwestycja a znajdzie swój szczęśliwy finał. Podobnie jak dzięki konsekwentnym działaniom Ministerstwa Infrastruktury swój szczęśliwy finał znalazły starania o powrót połączeń pasażerskich Hrubieszowa i okolic z Wrocławiem, Krakowem, Katowicami oraz Warszawą i nawet nadmorskim kurortem w Kołobrzegu.

­

Z wyrazami najgłębszego szacunku, Zespół „Pociągiem do Hrubieszowa”

Bartosz Sojda

Marek Wesołowski

Do wiadomości:

Sz. Pan Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP

Sz. Pan Stanisław Grześko – Starosta Zamojski

Sz. Pan Ryszard Borowski – Wójt Gminy Miączyn

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Zakład Linii Kolejowych w Lublinie


Apel w sprawie braku przystanku Miączyn – plik pdf »


Zobacz też:

Hrubieszów wciąż bez pociągów regionalnych

Hrubieszów wciąż bez pociągów regionalnych


LubieHrubie na Instagramie