Przystanek przy Szpitalu JP II

Na wniosek jednego z radnych, UM wystosował pismo do Prezydenta Zamościa.

Reklamy

W październiku skierowano pisemne wystąpienie do Prezydenta miasta Zamościa o przeniesienie istniejącego przystanku bliżej obiektu Szpitala im. Jana Pawła II. W uzasadnieniu podkreślono, że bardzo dużo osób z Hrubieszowa korzysta z leczenia w tej placówce. Są to w większości pacjenci, którym stan zdrowia nie pozwala na pokonywanie dość znacznych odległości samodzielnie i dlatego uzasadnione jest pozytywne rozpatrzenie tego wniosku.