Przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Unii Europejskiej – wypowiedź Prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej

Komentując decyzję Norweskiego Komitetu Noblowskiego o przyznaniu Unii Europejskiej Pokojowej Nagrody Nobla, europarlamentarzystka z Lubelszczyzny, profesor Lena Kolarska – Bobińska (PO) powiedziała:

Reklamy

– Przyznanie pokojowego nagrody Nobla przypomina w tym trudnym okresie, kiedy wszyscy liczą przepływy, dochody, wydatki, że Unia Europejska powstała jako wizja i projekt gwarantujący pokój na kontynencie europejskim, a jej podstawą są wartości takie jak demokracja, praworządność, troska o grupy marginalizowane i równe szanse dla obywateli Europy. To też promocja demokracji za granicą w krajach zagrożonych autorytarnymi systemami. Swobodne podróże i praca, bezpieczeństwo energetyczne, wyrównywanie różnic regionalnych to przecież realizacja takich wartości jak wolność i solidarność.

– Bardzo się cieszę, że nagrodą tą uhonorowano Unię, gdy boimy się jej podziału na kilka kręgów wtajemniczenia. Na strefę euro, tych którzy aspirują do euro i tych, którzy w ogóle nie chcą do niego aspirować. Polska nie może dopuścić do podziału Europy i powinna robić wszystko żeby zabiegać o te wartości, które legły u podstaw przyznania tej nagrody.

– Ciekawe tylko kto odbierze tę nagrodę? Mam nadzieję, że przedstawiciele obywateli, a nie tylko instytucji unijnych.