Punkt Konsultacyjny

Hrubieszów

Reklamy

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Hrubieszowie informuje, że w ramach realizacji zadań rządowego programu – „Bezpieczna i przyjazna szkoła” uruchamia Punkt Konsultacyjny.

Punkty będą działały w miesiącach listopadzie i grudniu 2008 r. w:

– Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie , ul. H. Dobrzańskiego „Hubala” 11

– Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie , ul. Zamojska 16

Adresaci: nauczyciele, rodzice, dzieci, uczniowie szczególnie w wieku 5 – 8 lat.

***

Zadania punktu konsultacyjnego :

– Pomoc psychologiczno – pedagogiczna i logopedyczna dzieciom w wyrównywaniu szans edukacyjnych i ich rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych,

– Wspieranie rodziców, nauczycieli w podnoszeniu ich kompetencji wychowawczych i rozwijaniu umiejętności pracy z dzieckiem najmłodszym.

Formy pracy:
– instruktaż,
– konsultacja,
– rozmowa wspierającą,
– porada

Pracownicy punktu konsultacyjnego:
Dyżury w punktach pełnić będą – psycholog, pedagog, logopeda.

***

Harmonogram dyżurów w Punktach Konsultacyjnych pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hrubieszowie w miesiącu listopadzie 2008 r.

Psycholog:

SP nr 3
14.11.; 21.11.; 28.11. ; w godz. 14.00. – 17.00

Przedszkole nr 2
07.11. w godz.13.00. – 16.00.

Pedagog:

SP nr 3
06 .11.; 13 .11. ;18.11; 25.11.; w godz. 14.00. – 17.00.

Logopeda:

SP nr 3
06.11.; 13.11.; 27.11.; w godz. 14.00. – 17.00

Przedszkole nr 2
21.11.; w godz. 13.00. – 16 .00.

ZAPRASZAMY !!!