PUP oferty pracy 03. 01. 2006

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje, że na dzień 03.01.2006 roku posiada następujące oferty pracy :

Reklamy

br />- inspektor BHP,
– inż. geodeta z uprawnieniami,
– monter instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych,
– przedstawiciel handlowy

Szczegółowych informacji udziela pośrednik pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie pokój nr 8, Tel/fax /084/ 696-26-91, 696-26-92 w. 47.

Materiał opracowała Kierownik Działu
Pośrednictwa i Promocj i Usług Rynku Pracy Beata Nadulska.