PUP – ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje, że realizuje projektu pt. „Skończ z apatią, zacznij działać – program reintegracji zawodowej bezrobotnych".

Reklamy

br />Program współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych do 12 miesięcy oraz długotrwale bezrobotnych pozostających bez pracy do 24 miesięcy (z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów).

W ramach projektu można:
– skorzystać z usług doradczych
– wziąć udział w szkoleniu indywidualnym lub grupowym
– odbyć przygotowanie zawodowe
– skorzystać z subsydiowanego zatrudnienia
– otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są proszone o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Hrubieszowie, pokój nr 8 lub telefonicznie pod numerem telefonu (084) 696-26-91 lub (084) 696-26-92 wew. 47.