Pytania konkursowe nr 19 i 20

Przedstawiamy kolejne pytania w konkursie: „Historia i dzień dzisiejszy powiatu hrubieszowskiego”.

Reklamy

Pytania konkursowe: „Historia i dzień dzisiejszy powiatu hrubieszowskiego”

29.09.2008 r.

19. Podaj nazwisko słynnego wynalazcy i konstruktora, przodka Antoniego Słonimskiego i Nicolasa Slonimsky’ego oraz jego najsłynniejszy wynalazek?

20. Gdzie wg. podań i tradycji ludowych znajduje się „wilcze uroczysko”, miejsce szczególnego kultu prawosławnych i katolików, jakie osobliwości się tam znajdują?

Odpowiedzi należy przesyłać do dnia 8 października 2008 r. na adres
e-mail: pbp@pbphrubieszow.com.pl

lub
e-mail: pbphrub@wp.pl

***

REGULAMIN KONKURSU >>