Pytania konkursowe nr 37 i 38

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Przedstawiamy kolejne pytania w konkursie: „Historia i dzień dzisiejszy powiatu hrubieszowskiego”.

Pytania konkursowe: „Historia i dzień dzisiejszy powiatu hrubieszowskiego”

Reklamy

02.02.2009 r.

37. Wymień co najmniej trzy najstarsze i najciekawsze nagrobki znajdujące się na cmentarzu
grzebalnym w Hrubieszowie.

38. W czyje ręce trafiają dobra hrubieszowskie w 1799 roku?

Odpowiedzi należy przesyłać do dnia 11 2009 r. na adres
e-mail: pbp@pbphrubieszow.com.pl

lub
e-mail: pbphrub@wp.pl

***

REGULAMIN KONKURSU >>