Pytania konkursowe nr 9 i 10

Przedstawiamy kolejne pytania w konkursie: „Historia i dzień dzisiejszy powiatu hrubieszowskiego”.

Reklamy

Pytania konkursowe: „Historia i dzień dzisiejszy powiatu hrubieszowskiego”

21.07.2008 r.

9. W którym roku uruchomiono największy zakład produkcyjny Werbkowic, jeden z największych zakładów tego typu w kraju, podaj nazwę tego zakładu?

10. Jaką miejscowość nazywano w przeszłości Wołyniem?

Odpowiedzi należy przesyłać do dnia 30 lipca 2008 r. na adres
e-mail: pbp@pbphrubieszow.com.pl

lub
e-mail: pbphrub@wp.pl

***

REGULAMIN KONKURSU >>