Rachunkowość jako system informacyjny w biznesie

Jak przebiegała historia rachunkowości? Jak narzędzia IT mogą wesprzeć pracę menedżerów finansowych i specjalistów od rachunkowości? Jakimi narzędziami cyfrowymi operują księgowi XXI wieku? Czy rachunkowość wpływa na sprawne porozumiewanie się w świecie biznesu? Odpowiedzi na te oraz inne pytania mogli uzyskać uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rachunkowość jako system informacyjny w biznesie” („Accounting as Information System in Business”), która odbyła się na platformie e-learningowej Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Reklamy

Uroczystego  otwarcia konferencji dokonał rektor UPZ dr hab. Andrzej Samborski, który witając uczestników powiedział: „(…) funkcjonujemy w nieco zmienionej rzeczywistości, ale nie oznacza to, że nie możemy się rozwijać, prowadzić badań, dzielić się swoimi wynikami i doświadczeniami. Obecna konferencja otwiera nowy rozdział i pokazuje nowe możliwości, w jakich możemy nie tylko funkcjonować prowadząc zdalnie wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, egzaminy, zaliczenia, czy egzaminy dyplomowe, ale możemy również w taki sam sposób współpracować z uczelniami krajowymi i zagranicznymi, prowadzić wspólnie badania, a później wspólnie je analizować i prezentować na wideokonferencjach.”.

Celem konferencji byłaidentyfikacja trendów w rozwojurachunkowości i jej postrzeganiu we współczesnym świecie biznesu. Obrady odbywały się w 6 sekcjach: Historia rachunkowości; Rachunkowość współcześnie; Etyka w rachunkowości; Rachunkowość jako międzynarodowy język biznesu; Cyfryzacja i automatyzacja rachunkowości; Księgowy na miarę XXI wieku. W każdej z nich referaty wprowadzające zaprezentowali studencikierunku finanse i rachunkowość, działający w Studenckim Kole Naukowym Przedsiębiorczości – Laura Haniewska, Oliwia Piotrowska, Karolina Twardowska, Sylwia Niemczuk, Klaudia Semenowicz, Aleksandra Posłąjko.

Reklamy

Tematyka konferencji była szeroka, a w każdej sekcji można było poznać wiele ciekawych aspektów rachunkowości.-Już od czasów prehistorycznych rachunkowość wspierała proces podejmowania decyzji, stopniowo ewoluując i dostosowując narzędzia do potrzeb rozwijającego się biznesu. Właśnie rozwój technologiczny i cyfryzacja procesów biznesowych stawiają obecnie przed systemem rachunkowości nowe wyzwania – mówiła w trakcie  konferencji dr inż. Maria Kierepka, dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych UPZ.Podczas dyskusji o księgowości XXI wieku dr Elżbieta Dziura z UPZ mówiła o cyfryzacji tego działu biznesu. Podkreślała, że nowoczesne technologie są wsparciem dla księgowych, odciążą ich w pracy, ale nigdy nie zastąpią. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość dyskusji o międzynarodowych standardach rachunkowości. Prof. dr hab. Ivan Shuvar, dr hab. Bogdan Shuvar, dr hab. Hanna Korpita z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach, a także naukowcy z Tarnopolskiego Naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego i UPZ podkreślali jak ważna jest standaryzacja i harmonizacja zasad w tworzeniu jednolitego międzynarodowego systemu rachunkowości, który umożliwia sprawne porozumiewanie się w rzeczywistości biznesowej.Współautorami treści byli studenci z tych uczelni.Ciekawą problematykę wpisującą się w obszar rachunkowości jako systemu wspomagającego proces zarządzania poruszył w swoim wystąpieniu dr hab. Mieczysław Kowerski, wykładowca na kierunku finanse i rachunkowość wzamojskiej Uczelni Państwowej.

Międzynarodową Konferencję Naukową „Rachunkowość jako system informacyjny w biznesie” zorganizowali: Instytut Nauk Ekonomicznych Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu i działające w nim Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości – kierunek finanse i rachunkowość, Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny oraz Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach. Konferencja odbyła się 16 czerwca, prowadzona była w języku polskim i angielskim.

fot. UPZ