Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego przyjęli budżet województwa na 2019 rok

Podczas poniedziałkowej (28.01) sesji, wszyscy radni Sejmiku Województwa Lubelskiego zagłosowali za przyjęciem budżetu na 2019 rok.

Reklamy

 

Budżet województwa lubelskiego w liczbach:

  • Dochód: 1 193 mld zł,
  • Wydatki: 1 305 mld zł.

 

Wydatki inwestycyjne wyniosą 704,6 mln. Główny kierunek inwestycji w budżecie województwa na 2019 rok to rozbudowa dróg na kwotę 445 mln.  Kluczowe inwestycje drogowe to drogi wojewódzkie 815, 836, 837 i 835. Łącznie będzie to ok. 100 km dróg.

Reklamy

Drugi kierunek zadań inwestycyjnych to ochrona zdrowia czyli budowa i modernizacja szpitali podległych samorządowi w kwocie 153 mln, np. na rozbudowę i modernizację Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej zaplanowano 84 mln oraz na zakup wyposażenia do tej placówki 14 mln.

W większości zaplanowane wydatki inwestycyjne będą współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i z dotacji budżetu państwa.

Na inwestycje przeznaczymy ponad 700 mln zł. Na drogi wydamy ponad 445 mln zł, służba zdrowia to kolejne 153 mln zł. Wsparciem będą też środki z Unii Europejskiej w ramach RPO. Mówiąc krótko, to budżet proinwestycyjnywyjaśnia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

 

Środki budżetu zostaną przeznaczone poza inwestycjami także na utrzymanie:

  • jednostek oświaty 51,5 mln,
  • instytucji kultury 72,9 mln,
  • wspieranie przedsiębiorczości 52,2 mln,
  • rolnictwo 34,7 mln,
  • administrację publiczną 119,7.

 

Przekażemy 68,8 mln zł do regionalnych przewozów kolejowych. Na objęcie akcji Portu Lotniczego Lublin S.A. przeznaczono 19,2 mln.

Budżet roku 2019 jest deficytowy i na współfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano zaciągnięcie kredytu 208 mln.

Dochody budżetu to: subwencja wyrównawcza 180 mln, subwencja regionalna 54,8 mln, subwencja oświatowa 36,4 mln, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 155 mln, od osób fizycznych 66,9 mln. Środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL to 488 mln.

 

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego