Radny Powiatu przyznał stypendium uczniom

Michał Miścior Radny Powiatu Hrubieszowskiego ufundował stypendium wakacyjne 2012 w wysokości 400zł na osobę dla uczniów mających najwyższy wzrost średniej ocen z półrocza na koniec roku.

Reklamy

Stypendium przeznaczone zostało dla uczniów szkół średnich w Hrubieszowie, tj. dla Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3 oraz Zespołu Szkół Nr 4.

Stypendium wakacyjne 2012 otrzymali:

ZS1 – Kamil Drączkowski

ZS2 – Rafał Radelczuk

ZS3 – Karolina Mizdal

ZS4 – Aleksandra Sitarz

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie